Din indkøbskurv er tom

Generelle betingelser reservering og brug af Smartbox

Salgsbetingelser

Gyldig fra 2017.01.01

·         Indledning

·         1: Bestilling og procedure for aftaleindgåelse

·         2: Betingelser for brug af Gaveæsker og e-Smartboxe

·         3: Pris og betalingsbetingelser

·         4: Fortrydelsesret

·         5: Kvittering for køb/fillagring

·         6: Levering

·         7: Mangelfulde varer

·         8: Ejendomsrettens/risikoens overgang

·         9: Gyldighedsperioden for Gaveæsker eller e-Smartboxe

·         10: Ombytningsvilkår

·         11: Klager/Kundeservice

·         12: Beskyttelse af personoplysninger

·         13: Ansvar

·         14: Forsikring

·         15: Immaterielle rettigheder

·         16: Aftalens helhed

·         17: Lovvalg

·         18: Værneting (afgørelse af tvister)

 

Indledning

Selskabet Smartbox Group Denmark ApS (CVR-nr. 29 80 41 33) (i det følgende benævnt "Smartbox") er et selskab stiftet i henhold til dansk ret med hjemsted på adressen Frederiksberg Allé 52, 1820 Frederiksberg C., Danmark, CVR-nr. 29804133, som handler i eget navn, men på opdrag fra Smartbox Group Company Ltd, et irsk selskab, hvis hovedsæde er beliggende på adressen Joyce's Court - Block A, Talbot Street, D01FV59, Dublin, Irland, indregistreret under nummer 450 421.

Smartbox Group Company Ltd handler som udgiver af Gaveæsker og e-Smartboxe på vegne af de Partnere, der levere de Ydelser, Gaveæskerne og e-Smartboxene indeholder.

Gennemlæs venligst omhyggeligt disse Salgsbetingelser, der fastlægger, under hvilke betingelser Smartbox sælger Gaveæskerne og e-Smartboxene i sin egenskab af forretningsformidler.

Accept af disse Salgsbetingelser er nødvendigt, før Kunden kan foretage følgende: (i) købe en Gaveæske/e-Smartbox på Hjemmesiden og (ii) indløse Gavekortet hos en af Partnerne, når Ydelsen skal benyttes.


·        I - Definitioner

Definitioner i henhold til disse Salgsbetingelser skal have følgende betydning:

Bruger

betyder en person, som browser eller kobler op til Hjemmesiden uden nødvendigvis at være Kunde eller Modtager.

Cookies

betyder små filer, der gemmes på harddisken i Brugerens computer for lettere at kunne browse på Hjemmesiden og for at tilbyde de mest egnede sider, når Brugeren vender tilbage til Hjemmesiden.

E-Smartbox

            betyder en papirløs Gaveæske udviklet og administreret af Smartbox.

E-Smartboxen består af følgende elementer:

 • En illustreret elektronisk guide (i det følgende benævnt ”E-katalog”), som kan tilgås online, og som beskriver de Ydelser, de forskellige Partnere tilbyder til Modtagerne af E-Smartboxen.
 • En elektronisk billet (e-mail/pdf), som fungerer som Gavekort uden pålydende værdi, som kan indløses for en Ydelse, der vælges ud fra de forskellige muligheder i E-kataloget.

Forhandler(e)

betyder de(n) virksomhed(er), der, efter aftale med Smartbox, sælger Gaveæskerne i dennes fysiske butik(ker) og/eller over internettet.

Gaveæske(r)

betyder en gaveæske (i det følgende benævnt ”Gaveæske”) navngivet, udviklet og administreret af Smartbox under Smartbox-varemærket.

Gaveæsken består af følgende elementer:

 • En illustreret guide (i det følgende benævnt ”Guide”), der er vedlagt i den fysiske Gaveæske, og som beskriver de Ydelser, de forskellige Partnere tilbyder til Modtagerne af Gaveæskerne.
 • Et gavekort (i det følgende benævnt "Gavekort") uden pålydende værdi, som kan indløses for en Ydelse, der vælges ud fra de forskellige muligheder i Guiden.

Gaveæskerne er opdelt i forskellige temaer, som f.eks. "Gastronomi", "Wellness", "Action" osv.

Smartbox forbeholder sig retten til at supplere eller ændre listen over Gaveæsker eller stoppe med at distribuere Gaveæskerne efter eget valg og på et hvilket som helst tidspunkt.

Gavekort

            betyder et gavekort, som kan indløses hos Smartbox.

Hjemmeside

betyder http://www.smartbox.dk.

Kunde

betyder den person, som køber en Gaveæske eller e-Smartbox, idet det forudsættes, at Kunden kan være Modtageren af Ydelsen, og enten personligt bruger Gaveæsken eller e-Smartboxen eller giver den som gave.

Modtager

betyder den person, som indløser Gaveæsken eller e-Smartboxen.

Part(er)

betyder Kunden og/eller Smartbox.

Partner

betyder den af Smartbox valgte udbyder, der leverer Ydelsen til Modtageren.

Personoplysninger

betyder alle oplysninger, der gør det muligt, specielt på internettet enten direkte eller indirekte, at identificere en person (efternavn, fornavn, e-mailadresse osv.).

Salgsbetingelser

            betyder nærværende betingelser.

Tilgodebevis

            betyder et bevis for et tilgodehavende hos Smartbox.

Ydelse

betyder den Ydelse, som Partneren leverer til Modtageren fra udvalget af tilbud indeholdt i Guiden/E-kataloget (fysisk eller elektronisk), dog med forbehold for Partnerens tilgængelighed på de datoer, som Modtageren vælger. En Ydelse vil sandsynligvis indeholde flere forskellige og/eller yderligere aktiviteter (som f.eks. middag, spaoplevelse, overnatning, morgenmad, skønheds- og massagebehandlinger, cirkeltræning, forfriskninger osv.)


·         II - Salgsbetingelsernes omfang

Kunden finder Gaveæsker og e-Smartboxe udviklet af Smartbox på følgende URL-adresse: http://www.smartbox.dk.

Køb af Gaveæsker eller e-Smartboxe er udelukkende forbeholdt Brugere, som allerede har gennemlæst Salgsbetingelserne i fuld længde ved at klikke på hyperlinket til dette formål og accepteret Salgsbetingelserne ved at sætte kryds i den relevante boks. Uden denne accept er det teknisk umuligt at fortsætte bestillingen.

Som en konsekvens heraf kræves det, for at færdiggøre bestillingen på Hjemmesiden, at Brugeren udtrykkeligt accepterer Salgsbetingelserne.

Salgsbetingelserne gælder derudover for ordrer på Gaveæsker eller e-Smartboxe afgivet på telefonisk.

Reglerne i punkt 9 og 10 i disse Salgsbetingelser vedrørende gyldighedsperioden og ombytning af Gaveæskerne gælder tillige for Gaveæsker købt i butikker.

Salgsbetingelserne ophæver og erstatter alle andre tidligere versioner.

Smartbox forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre Salgsbetingelserne uden varsel, idet det forudsættes, at sådanne ændringer ikke gælder for ordrer, som er afgivet på et tidligere tidspunkt, og som er blevet godkendt og bekræftet af Smartbox.

 

1. Bestilling og procedure for aftaleindgåelse

Kunden kan bestille Gaveæsker eller e-Smartboxe direkte:

·         Enten på følgende Hjemmeside: http://www.smartbox.dk

·         Eller telefonisk: på +45 70264100 mandag til fredag, kl. 9-18 og lørdag, kl. 10-14, undtagen på helligdage.

Bestilling på Hjemmesiden indeholder følgende specifikke trin:

·         Valg af en eller flere Gaveæsker eller e-Smartboxe på hjemmesiden

·         Efter valget er foretaget, vil en liste over alle Kundens valg og den samlede pris for de valgte Gaveæsker eller e-Smartboxe, Kundens kontaktoplysninger, alle gældende fragtpriser og betalingsform gøre det muligt for Kunden at bekræfte detaljerne i bestillingen og foretage nødvendige ændringer, før Kunden endeligt godkender sin bestilling.

·         En bestilling bliver først registreret, når Kunden har godkendt den ved at klikke på "Betale". Inden det er muligt at godkende bestillingen, skal Kunden acceptere Salgsbetingelserne ved at sætte kryds i boksen. Før Kunden godkender sin bestilling, bliver Kunden igen oplyst om det bestilte produkt i hovedtræk samt prisen på produktet.

·         Såfremt der betales med betalings- eller kreditkort eller tilsvarende, er købet først endeligt, når din bank har godkendt betalingen.

·         Såfremt der betales med et Smartbox Gavekort eller Smartbox Tilgodebevis, er købet først endeligt, når Kunden har indtastet nummeret på Gavekortet eller Tilgodebeviset samt en gyldig aktiveringskode.

·         Så snart en bestilling er endelig, modtages en bekræftelsesmail med alle oplysninger om bestillingen. Kunden bør printe eller beholde bekræftelsesmailen, da den gælder som kvittering for købet.

·         Ved bestilling af e-Smartbox modtager Kunden automatisk en kopi af den elektroniske billet, såfremt denne ikke er Modtageren.

 

2. Betingelser for brug af Gaveæsker og e-Smartboxe

2.1: I tilfælde af at Kunden ikke er Modtageren af Gaveæsken eller e-Smartboxen, skal Kunden oplyse Modtageren om de nedenfor nævnte betingelser.

2.2: Gaveæsker/e-Smartboxe aktiveres ved betaling. Gaveæsker/e-Smartboxe, der ikke er aktiveret, kan ikke benyttes. Såfremt Kunden har problemer med aktivering, skal kvitteringen for køb af Gaveæsken/e-Smartboxen (bekræftelsesmailen) fremlægges for efterfølgende at kunne aktivere Gaveæsken. Derfor skal Kunden gemme kvitteringen for sit køb.

2.3: Gyldigheden af dit Gavekort kan tjekkes på vores Hjemmeside www.smartbox.dk eller ved at ringe til +45 70264100.

2.4: Ved brugen af en Gaveæske skal Modtageren vise Partneren det originale Gavekort eller, hvor bestillinger er sket via internettet, Gavekort/Elektronisk billet for at have krav på Ydelsen.

2.5: Gavekortet fra Gaveæsken eller den elektroniske billet/PDF-billet ved køb af en e-Smartbox giver Modtageren ret til Ydelser, som varierer alt afhængig af Partner, og som fremgår af (papirversionen eller den elektroniske version af) den illustrerede guide/på Hjemmesiden, hvad enten oplevelsen er bestilt via internettet eller direkte hos Partneren. Et Gavekort eller en elektronisk billet (e-mail/PDF) gælder udelukkende for en enkelt af de Ydelser, der fremgår af Gaveæsken eller e-Smartboxen.

2.6: Medmindre andet fremgår af Partnerens side, er Gavekortet eller den elektroniske billet (e-mail/PDF) gyldig alt efter den respektive Partners tilgængelighed og åbningstider.

Modtageren opfordres kraftigt til at booke den ønskede Ydelse så hurtigt som muligt.

For at få mest muligt ud af Smartbox-oplevelsen, opfordrer vi Modtageren til snarest muligt at besøge vores Hjemmeside for at se en opdateret liste over Partnere.

Her kan Modtageren også se Gaveæskens udløbsdato samt aktivere Gavekortet.

Det er altid nødvendigt at beholde kvitteringen for købet, blandt andet hvis der skulle opstå aktiveringsproblemer.

2.7: Levering af en Ydelse kan kun ske mod forevisning af:

 • For ophold: Bekræftelsesmail eller –brev,
 • For alle andre aktiviteter: Originalt Gavekort eller, hvis der er tale om en e-Smartbox, Gavekortet (den elektroniske billet) modtaget pr. e-mail.

Med undtagelse af bestilling via internettet kan Ydelsen udnyttes, når den pågældende Partner har kontrolleret status på Gavekortet.

Denne kontrol indebærer Partnerens bekræftelse af Gavekortets aktivering.

2.8: Vær opmærksom på, at levering af Ydelsen sker i henhold til den valgte Partners særlige betingelser, herunder, men ikke begrænset til, betingelser for annullering, ændring og reservation og Modtagerens/Modtagernes fysiske tilstand eller alder.

For så vidt angår ophold, kan Modtageren ændre eller annullere sin reservation uden gebyr, hvis en anmodning herom sker tidligere end 10 dage før datoen for opholdet. Ændringer eller annulleringer efter denne frist er ikke mulige, ligesom der ikke vil være ret til tilbagebetaling.  Vær opmærksom på, at Smartbox er formidler mellem Modtageren og Partneren, og at Smartbox under ingen omstændigheder køber Partnerens Ydelser.

2.9: Partneren er til enhver tid ansvarlig for behørig levering af Ydelsen. Smartbox er udelukkende ansvarlig som beskrevet i pkt. 13 i nærværende betingelser. Hvor det er relevant skal Smartbox forsøge at nå en mindelig løsning på uoverensstemmelser mellem Partneren og Modtageren. Under alle omstændigheder kan forhandleren aldrig holdes ansvarlig for manglende levering af en Ydelse.

2.10: Gaveæsken eller e-Smartboxen kan ombyttes i henhold til betingelserne, som er nærmere angivet i punkt 9 og 10 i disse Salgsbetingelser.

2.11: De af Smartbox udvalgte Partnere erklærer over for Smartbox, at de har tegnet ansvarsforsikring, som i mere end tilstrækkelig grad dækker leveringen af Ydelser, og at de har alle de tilladelser og professionelle attester, der gør det muligt for dem løbende at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med gældende juridiske og lovgivningsmæssige bestemmelser.

Modtageren bør dog sikre sig, at denne selv har tilstrækkelig forsikringsdækning, især ved udøvelsen af særlige "højrisiko" sportsgrene. Vi minder Modtageren om, at selvom Ydelserne leveres under iagttagelse af behørige sikkerhedsforanstaltninger, skal Modtageren stadigvæk overholde de forsvarlige regler for sportsaktiviteter, især når disse er i kategorien ”højrisiko”. Modtageren accepterer den medfølgende risiko.

2.12: Smartbox er berettiget til at opsige sit kontraktforhold med en eller flere Partnere i Gaveæskens eller e-Smartboxens gyldighedsperiode, især for at sikre et højt kvalitetsniveau for Ydelserne. Derfor skal Smartbox jævnligt oplyse Modtageren om ændringer i Guiden under overskriften "Rettelser” (http://www.smartbox.dk/mvc/corrections.jsp) og under "Jeg har fået en Smartbox" (http://www.smartbox.dk/mysmartbox) på Hjemmesiden. Smartbox bestræber sig på at tilbyde Modtageren en aktivitet, som svarer til den, Modtageren oprindeligt valgte, men som ikke længere tilbydes i Guiden.

2.13: Billeder på og redaktionelt indhold i Gaveæsken eller e-Smartboxen er ikke kontraktligt forpligtende og kan ændres.  Fuldstændig eller delvis gengivelse deraf er forbudt.

 

3: Pris og betalingsbetingelser

·         3.1: Priser og gebyrer

Priserne på Gaveæsker eller e-Smartboxe, der opgives på Hjemmesiden, er de priser, som gælder på bestillingsdagen. Fragtpris for afsendelse af Gaveæsker som anført i punkt 6.4 er ikke medregnet i prisen, medmindre andet udtrykkeligt tilkendegives af Smartbox. Sådanne omkostninger opkræves i tillæg til prisen og opgives før endelig godkendelse af din bestilling.

Bemærk at der kan gælde visse gebyrer i forbindelse med ombytning af Gaveæsker og e-Smartboxes. Disse fremgår af pkt. 10 nedenfor. Bemærk også at der gælder et bookinggebyr på 75 kr., hvis Kunden reserverer et ophold ved at ringe til Smartbox Kundeservice på +45 70264100. Kunden kan dog reservere ophold omkostningsfrit via Hjemmesiden eller ved at kontakte Partnerne direkte.

Alle oplyste priser og gebyrer på Hjemmesiden, herunder pris på Gaveæsker og fragt, er inklusive skatter, moms og andre afgifter.

 

·         3.2: Betalingsbetingelser

Kunden kan betale for sin bestilling med betalings- og kreditkort, MobilePay, PayPal, "Smartbox Gavekort" eller Smartbox Tilgodebevis i henhold til følgende vilkår:

·         Betaling med betalings- og kreditkort (Dankort, Visa, EuroCard/MasterCard, American Express, Maestro): Kunden skal angive kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskoden på kortets bagside i felterne til dette formål. Bestillingens fulde beløb debiteres dit kreditkort ved afsendelse af ordren. Smartbox forbeholder sig ret til at afbryde ekspeditionen af din bestilling, hvis din bank nægter at godkende betalingen. Hjemmesiden gør det muligt for dig at sende dine bankoplysninger på en sikker og fortrolig måde, når Kunden foretager bestilling (sikret ved hjælp af SSL-kryptering).

·         Betaling med PayPal: Denne betalingsmetode vil kun blive tilbudt, hvis Kunden vælger at betale med betalings- og kreditkort. Det eneste, Kunden skal gøre, er at logge på sin PayPal-konto, hvis Kunden har en sådan, eller oprette en PayPal-konto, idet Kunden følger processen skridt for skridt som angivet.

·         Betaling med et Smartbox Gavekort eller et Smartbox Tilgodebevis: Denne betalingsmetode foregår via internettet og kræver, at Kunden indtaster nummeret på sit Smartbox Gavekort i det relevante felt.

·         Betaling med Klarna faktura: Denne betalingsform tilbyder vi i samarbejde med Klarna og er tilgængelig efter et vellykket kreditcheck. Se mere om betingelser og priser for betaling med Klarna faktura her: https://klarna.com/dk. Hvis du ikke bliver godkendt, beder vi dig betale med en af de andre betalingsmetoder. Aftalen om betaling hos Klarna bortfalder, hvis du fortryder dit køb inden for fortrydelsesfristen, jf. forbrugeraftalelovens § 28

 

Såfremt Kunden skal betale et beløb ud over værdien af dit Smartbox Gavekort eller Smartbox Tilgodebevis, er det muligt for dig at betale forskellen ved hjælp af betalings- eller kreditkort eller PayPal.
Såfremt det bestilte produkt derimod koster mindre end værdien af dit "Smartbox Gavekort" eller Smartbox Tilgodebevis, vil saldoen, som er forbundet med nummeret på dit Smartbox Gavekort eller Tilgodebevis, blive gemt, og Kunden kan dermed benytte Smartbox Gavekortet eller Tilgodebeviset til at foretage andre køb på Hjemmesiden.

 

4: Fortrydelsesret

I overensstemmelse med forbrugeraftaleloven har Kunden, som forbruger, når Kunden køber en Gaveæske eller e-Smartbox via Hjemmesiden eller telefon(”fjernsalg”), ret til at fortryde sit køb inden 14 dage. Kunden gør brug af sin fortrydelsesret ved at benytte fremgangsmåden beskrevet nedenfor. Det er ikke et krav, at Kunden angiver nogen bestemt grund eller betaler bøde, når denne gør brug af fortrydelsesretten. Det er et krav, at Kundens beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten er utvetydig.

Den førnævnte 14 dages periode løber fra den dag, hvor Kunden har modtaget Gaveæsken eller e-Smartboxen(e).

Såfremt 14 dages perioden slutter på en lørdag, helligdag, grundlovsdag, den 24. december eller 31. december, udløber fristen den til den førstkommende hverdag.

Fremgangsmåde ved brug for fortrydelsesretten:

Fortrydelsesretten kan udøves ved at gå til "Returnering" på Hjemmesiden og udfylde standardfortrydelsesformularen eller her http://www.smartbox.dk/handl_online#c5, som skal sendes til eller afleveres på adressen: oplevelser@smartbox.com eller Smartbox Danmark, Frederiksberg Allé 52, 1820 Frederiksberg C, Att. Returnering. Kunden hæfter selv for udgifter forbundet med returneringen.

Smartbox forbeholder sig ret til at nægte at modtage eventuelle returnerede produkter, som tilbagesendes, efter at fortrydelsesretten er udløbet.

Hvis Kunden fortryder købet i overensstemmelse med disse betingelser, refunderer vi købsprisen sammen med standardfragtgebyret senest 14 dage efter, Kunden gav meddelelse til Smartbox om at ville fortryde købet.

Tilbagebetalingen foretages ved hjælp af samme betalingsmiddel, som blev benyttet til at foretage den oprindelige transaktion. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen omkostninger i forbindelse med en sådan tilbagebetaling.

Det præciseres, at den førnævnte fortrydelsesret kun gælder i forbindelse med Gaveæsker og/eller e-Smartboxe, som er købt på Hjemmesiden og ikke for køb i butikker.

 

5: Bevis for bestillinger/fillagring

Vi gør Kunden udtrykkeligt opmærksom på, at medmindre der er sket en tydelig fejl, som Kunden kan bevise, har de oplysninger, som opbevares i databaserne tilhørende Smartbox, understøttende værdi for de afgivne ordrer.

Oplysninger på computere eller elektroniske medier gemmes løbende og udgør bevis, som kan håndhæves i henhold til samme vilkår og med samme beviskraft som ethvert skriftligt dokument, der er modtaget og gemt.

 

6: Levering

6.1: Udbud af Gaveæsker og e-Smartboxe

Gaveæsker og e-Smartboxe fremstilles i begrænsede mængder, for det første på grund af Partnernes begrænsede kapacitet og for det andet på grund af Gaveæskers eller e-Smartboxes begrænsede gyldighedsperiode.

I tilfælde af midlertidig eller længerevarende lagermangel bliver Kunden oplyst om den manglende tilgængelighed, idet ordren ikke kan gennemføres.

6.2: Leveringssted

Smartbox sender udelukkende Gaveæsker til Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Gaveæskerne sendes til den adresse, Kunden har opgivet, da Kunden foretog bestilling. Smartbox kan under ingen omstændigheder blive holdt ansvarlig på nogen måde overhovedet, hvis Kunden ikke er til stede ved levering af Gaveæsken, eller hvis Kunden laver fejl ved bestilling. I tilfælde heraf er det Kundens ansvar at kontakte Smartbox i henhold til bestemmelserne under punkt 11 nedenfor.

6.3: Transportform og leveringstider for Gaveæsker

Maksimum leveringstid er 30 dage fra modtagelsen af ordrebekræftelsen.

Smartbox sender ordren med Post Danmark. På hverdage sender Smartbox alle bestillinger foretaget inden kl. 12 samme dag. Forventet levering 1-3 arbejdsdage efter normale forhold. Hvis du ikke har modtaget din ordre efter 1 uge, bedes du kontakte Smartbox Kundeservice på +45 70 26 41 00.

1 Gaveæske sendes som brev, mens 2 eller flere Gaveæsker sendes som pakke.

6.4: Fragtpriser

Fragtpriser er faste priser og faktureres i tillæg til prisen på Gaveæskerne på følgende måde:

 • 1 Gaveæske: 29 kr.
 • 2 stk. Gaveæsker 39 kr.
 • 3. stk. eller flere Gaveæsker: 49 kr.

Bemærk, at e-Smartboxe sendes pr. e-mail og ikke pålægges forsendelsesomkostninger.

7: Mangelfulde varer

7.1: Mangler ved Smartbox-Gaveæsker

Der gives 24 måneders reklamationsret på alle varer efter købeloven.

I tilfælde af mangler ved de bestilte Gaveæsker eller e-Smartboxe skal Kunden reklamere inden for rimelig tid efter, at Kunden har opdaget manglen. 2 måneder efter, at Kunden har opdaget manglen, er altid rettidig. Kunden reklamerer ved at sende en e-mail (via ”Kontakt os” (http://www.smartbox.com/dk/kontakt/) på Hjemmesiden.

8: Ejendomsrettens/risikoens overgang

Ejendomsretten og risikoen overgår til Kunden, når Gaveæsken/Gaveæskerne eller e-Smartboxen(e) er leveret til Kunden.

 

9: Gyldighedsperiode for Gaveæskerne eller e-Smartboxe

9.1: Sortiment solgt indtil oktober 2014

For Smartboxe, der er solgt fra efteråret 2013 til og med september 2014, er der skrevet en udløbsdato på bagsiden af Gavekortet. Disse kan ombyttes indtil seks måneder efter gavekortets udløbsdato på de betingelser, der er fastsat nedenfor, jf. pkt. 10.

9.2: Sortiment uden solgt mellem oktober 2014 og august 2015

Gaveæsker, der er solgt fra oktober 2014 til august 2015, har ”ubegrænset gyldighedsperiode”. Dette skal forstå således, at Gaveæskerne kan anvendes frem til det tidspunkt, som fremgår af bagsiden af Gaveæsken, og at denne herefter omkostningsfrit kan forlænges på ubestemt tid, jf. pkt. 10.2.

                                               

Gavekortet som Gaveæsken indeholder, kan bruges hos de partnere, der præsenteres i Gaveæsken, indtil den dato, der er angivet på Gaveæskens bagside.

Bemærk: På grund af hensynet til elektronisk lagring af data forbeholder Smartbox sig ret til fem år efter udløbsdatoen for benyttelsen af de Ydelser, der indgår i Gaveæskerne, at fjerne de gavekortnumre fra sine databaser, der vedrører disse Gaveæsker. Dersom data skulle være slettet, er bytning af Gaveæsken fortsat mulig med det forbehold, at den originale Gaveæske tilsendes kundeservice med posten med anmodning om bytning.

 

·         9.3: Nyt sortiment fra september 2015 og frem

På disse Gaveæsker eller e-Smartboxe er der anført følgende:


Gaveæsker/e-Smartboxe, der sælges fra september 2015 har en gyldighedsperiode på 2 år fra salgsdatoen.
I gyldighedsperioden kan Gaveæsker og e-Smartboxe ombyttes på de betingelser, der er fastsat.i punkt 10.3 nedenfor.

10: Vilkår for ombytning

I alle tilfælde kan der kun ske ombytning af Gaveæsker eller E-Smartboxe, hvis Gavekortet ikke har været brugt (Billet ved Gaveæsker eller elektronisk billet ved E-Smartbox).

Gaveæsker og E-Smartboxe kan som udgangspunkt ikke refunderes.

Ombytning sker altid på baggrund af købsprisen på den Gaveæske eller E-Smartbox, der skal ombyttes, hvilket betyder den oprindelige pris, som køberen har betalt for Gaveæsken eller E-Smartboxen, herunder eventuelle rabatter.

10.1: Sortiment solgt indtil oktober 2014

Gaveæsker, der er solgt fra efteråret 2013 til oktober 2014, kan ombyttes indtil seks måneder efter gavekortets udløbsdato.

10.2: Sortiment uden solgt mellem oktober 2014 og august 2015

For Gaveæsker, der er solgt fra efteråret 2014 til august 2015, og hvorpå der er anført følgende:

                                

 

Gaveæsken kan uden beregning ombyttes efter udløbsdatoen (der kan ses på bagsiden af Gaveæsken eller på Hjemmesiden)  for de Ydelser, der indgår i Gaveæsken med en Gaveæske af samme værdi.

Efter dette tidspunkt kan Gaveæsken ikke bruges, men den kan uden beregning ombyttes på de betingelser, der er fastsat i nedenfor.

Bemærk venligst, at før denne udløbsdato på Gaveæsken er ombytning af Gaveæsken betinget af betaling af et gebyr i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat nedenfor.

 

 1. Ombytning på internettet

 

 • Ombytning kan finde sted i form af en anden Gaveæske til samme værdi som den ombyttede Gaveæske og udelukkende i forhold til hele det sortiment af Gaveæsker, der er disponibelt på vores websted på dette tidspunkt. For denne ombytning skal der betales omkostninger på 30 kroner for hvert tema. De dækker udgifterne til forsendelse af det nye, valgte tema.
 • For så vidt angår Gaveæsker, hvor tidspunktet for brugen af Ydelserne er overskredet: ombytning er mulig uden omkostninger og uden tidsbegrænsning i form af udveksling af et andet tema til samme værdi som den ombyttede Gaveæske og udelukkende i forhold til hele det sortiment af temaer, der er disponibelt på Hjemmesiden på dette tidspunkt.
 • Hvis det tema, der er valgt i bytte, har en lavere værdi end den ombyttede Gaveæske, er der mulighed for at vælge flere temaer for at nå op på værdien af den ombyttede Gaveæske. Der kan ikke udstedes tilgodebevis. Denne type ombytning kan dog ikke foretages på dette site. Kontakt Kundeservice på 70 26 41 00 for vejledning.

 

 1. Ombytning i Smartbox-butik

 

 • Ombytning kan finde sted i form af en anden Gaveæske til samme værdi som den ombyttede Gaveæske, og udelukkende i forhold til hele det sortiment af Gaveæsker, der er disponibelt i vores Smartbox butik på dette tidspunkt. For denne ombytning skal der betales omkostninger på 30 kroner for hver æske.
 • For så vidt angår Gaveæsker, hvor tidspunktet for brugen af Ydelserne er overskredet: ombytning er mulig for et gebyr på 30 kr. i form af udveksling af en anden Gaveæske til samme værdi som den ombyttede Gaveæske og udelukkende i forhold til hele det sortiment af Gaveæsker, der er disponibelt i Smartbox butikken.
 • Hvis den Gaveæske, der er valgt i bytte, har en lavere værdi end den ombyttede Gaveæske, er der mulighed for at vælge flere Gaveæsker for at nå op på værdien af den ombyttede Gaveæske. Der kan ikke udstedes tilgodebevis. Adresser på vores Smartbox butikker fremgår af Hjemmesiden.

 

10.3: Nyt sortiment fra september 2015 og frem

Typer af Gaveæsker og e-Smartboxe, hvorpå følgende er anført:

Det er muligt for dig at ombytte din Gaveæske eller e-Smartbox (via hjemmesiden uden beregning) så mange gange, du ønsker det, i gyldighedsperioden, hvilket betyder to år fra købsdatoen jf. punkt 9.3 ovenfor.

For at se udløbsdatoen på din Gaveæske skal du gå ind på Hjemmesiden.

Ved ombytningen modtager du en e-Smartbox, også selvom det er en Gaveæske du ombytter. Du kan læse mere om e-Smartbox under definitioner i disse Salgsbetingelser, Indledningen, punkt I.

Vær opmærksom på følgende: Hvis du ønsker at modtage en Gaveæske i stedet for en e-Smartbox, skal du betale et gebyr jf. nedenfor til dækning af administrations- og ekspeditionsgebyr i forbindelse ombytningen.

Vær også opmærksom på følgende: Hvis du ikke har haft mulighed for at bruge eller ombytte din Gaveæske eller e-Smartbox inden udløbsdatoen, det vil sige to år fra købsdatoen, er det stadig muligt at ombytte Gaveæsken eller e-Smartboxen i en periode på op til seks måneder efter udløbsdatoen mod betaling af et ekspeditionsgebyr på 75 kr. Herefter er ombytning ikke mulig.

 

Nugældende Gaveæsker eller e-Smartboxe*

Gaveæsker eller e-Smartboxe udløbet* for mindre en seks måneder siden

Ombytning på internettet

Ombytning mulig og uden beregning til e-Smartbox på et beløb der svarer til salgsværdien af den ombyttede Gaveæske/e-Smartbox.

Hvis Kunden ikke ønsker at modtage en Smartbox Go, men vælger en Gaveæske betales et gebyr på 75 kr. til dækning af administrations- og ekspeditionsgebyr i forbindelse med ombytningen.

Ombytning mulig indtil seks måneder efter udløbsdatoen til e-Smartbox, på et beløb der svarer til salgsværdien af den ombyttede Gaveæske/e-Smartbox,

Ombytning kan ske mod betaling af et gebyr på 75 kr.

Hvis Kunden ikke ønsker at modtage en e-Smartbox, men vælger en Gaveæske betales et gebyr på 110 kr. til dækning af administrations- og ekspeditionsgebyr i forbindelse med ombytningen.

Hvis den e-Smartbox, der vælges i bytte, har en lavere værdi end den du byttede, bliver dit tilgodehavende godskrevet din konto og vil kunne bruges på køb af alle e-Smartboxe på vores Hjemmeside.

Ombytning i Smartbox-butik

(kun gældende for fysiske Gaveæsker)

Du kan se en liste over vores Smartbox-butikker på https://www.smartbox.dk/find_butik

Der kan kun ske ombytning af en fysisk Gaveæske til en anden fysisk Gaveæske i henhold til de gældende bytteregler for varer købt i Smartbox’ butikker. Ombytning koster et gebyr på 75 kr.

Der kan kun ske ombytning af en fysisk Gaveæske til en anden fysisk Gaveæske.

Ombytning koster et gebyr på 75 kr.

Der kan ikke ske ombytning af en e-Smartbox i en Smartbox-butik.

Hvis den Gaveæske, der vælges, har en højere værdi end den ombyttede Gaveæske, betaler Kunden forskellen direkte i butikken. Hvis den Gaveæske, der vælges, har en lavere værdi end den ombyttede Gaveæske, er der mulighed for at vælge flere Gaveæsker for at nå op på værdien af den ombyttede Gaveæske. Der udstedes ikke tilgodebevis.

 

11: Kundeservice/Klager

Hvis Kunden ønsker yderligere oplysninger i særdeleshed om køb, tilbagebetaling, ombytning eller om, hvordan Gaveæskerne eller e-Smartboxene virker, skal Kunden kontakte Smartbox:

 • enten telefonisk på +45 70264100 - opkald til normaltakst) mandag til fredag, kl. 9-17 og lørdag, kl. 9-11, undtagen på helligdage
 • eller på vores Hjemmeside http://www.smartbox.dk ved at gå til siden "Kontakt os".

Kunden har adgang til at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, om mangler ved Gaveæsker eller e-Smartboxe, hvis Kunden forinden forgæves har forsøgt at finde en tilfredsstillende løsning med Smartbox. Som udgangspunkt kan Kunden kun klage til Center for Klageløsning, hvis varen overstiger beløbsgrænsen for at indgive en klage. Find mere information via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Smartbox forbeholder sig ret til at afvise ethvert krav fra en Kunde og/eller Modtagere efter køb af en Gaveæske/e-Smartbox, hvis den ikke er købt gennem de normale distributionskanaler og især, hvis den er købt direkte af en privatperson.

 

12: Beskyttelse af personoplysninger

I bestræbelserne på at respektere Brugerens privatliv og til beskyttelse af de personoplysninger, der overføres, overholder Smartbox de til enhver tid gældende persondatabeskyttelsesregler.

Smartbox gør opmærksom på, at det kan være nødvendigt at indsamle Kundens personoplysninger til brug for ekspedition af Kundens bestilling, når denne beder om bekræftelse på Gaveæskens eller e-Smartboxens gyldighed, og når vedkommende anvender den.

Ud over den e-mailadresse, som du opgiver, når du bekræfter din Gaveæskes eller e-Smartboxens gyldighed, behandler Smartbox de personoplysninger, der indsamles, med henblik på at registrere og ekspedere bestillinger, administrere din konto, til markedsundersøgelser, statistiske formål og til kundeundersøgelser.

Alle Brugere af Hjemmesiden kan abonnere på Nyhedsbreve og modtage e-mails om Hjemmesiden for derved bedre at kunne gøre brug af og forstå Smartbox' tilbud.

Dine personoplysninger kan kun med dit forudgående samtykke videregives til tredjemand, i særdeleshed Smartbox' erhvervsmæssige partnere.

Ved brug af underleverandører er det muligt, at personoplysninger videregives uden for EU. En sådan dataoverførsel vil alene finde sted i overensstemmelse med de af EU fastlagte bestemmelser herom.

I overensstemmelse med persondataloven har du ret til at få adgang til, rette i eller slette dine personoplysninger samt retten til at gøre indsigelse. For at gøre brug af disse rettigheder skal du sende et brev til følgende postadresse:

Smartbox Group Denmark ApS
Frederiksberg Allé 52
1820 Frederiksberg C

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Smartbox’ behandling af dine personoplysninger:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Cookies: Brugeren oplyses om, at Hjemmesiden bruger Cookies. Du kan læse mere om brugen af Cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her: http://www.smartbox.dk/cookie

Hver gang du besøger Hjemmesiden, muliggør Cookies blandt andet, at følgende oplysninger registreres: type og version af Brugerens browser, dato og tidspunkt for besøget, historikken og indholdet af ordrer, herunder køb, der ikke er afsluttet.

Ved efterfølgende besøg på Hjemmesiden behøver Brugeren derfor ikke indtaste bestemte oplysninger igen.

Med henblik på at kunne benytte alle Hjemmesidens funktioner anbefales det, at Brugeren konfigurerer sin webbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari osv.), således at browseren accepterer brugen af Cookies.

Brugeren kan dog afvise registreringen af alle eller dele af sådanne Cookies. De fleste webbrowsere giver brugerne mulighed for at konfigurere deres sikkerhedsindstillinger eller brugerpræferencer, således at Cookies bliver afvist eller deaktiveret, eller at der sendes besked til Brugeren om, at der anvendes Cookies.

13: Ansvar

Smartbox handler i egenskab af forretningsformidler (mellemhandler) og tilbyder Gaveæsker og e-Smartboxe til Kunder, som derigennem får adgang til Ydelser, der udbydes og leveres af de Partnere, som Smartbox samarbejder med. Smartbox kan derfor kun gøres ansvarlig i begrænset omfang.

For produktansvar er Smartbox ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser for mellemhandlere. Herudover kan Smartbox kun gøres ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsretlige principper.

14: Forsikring

Smartbox har tegnet ansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab. Forsikringen dækker de  personskader, tingsskader og følgeskader, som Modtageren måtte pådrage sig som følge af faktiske eller juridiske fejl og mangler samt undladelser eller forsømmelser forårsaget af Smartbox i udførelsen af deres virksomhed.

15: Immaterielle rettigheder

Smartbox er ejer eller licensindehaver af alle rettigheder til de komponenter, som Gaveæskerne eller e-Smartboxene består af, herunder, men ikke begrænset til, tekst, fotografier, billeder, symboler og logoer. Det er strengt forbudt at gengive, fremstille, ændre, overføre, offentliggøre eller tilpasse de nævnte komponenter på nogen som helt måde, på et hvilket som helst medium eller på nogen måde anvende alle eller dele af de ovennævnte komponenter uden Smartbox' forudgående skriftlige samtykke.

16: Aftalens helhed

Såfremt Smartbox undlader at påberåbe sig en eller flere bestemmelser i nærværende Salgsbetingelser, er dette ikke ensbetydende med, at Smartbox giver afkald på sin ret til senere at påberåbe sig disse bestemmelser. Smartbox er således berettiget til på ethvert tidspunkt at påberåbe sig enhver bestemmelse i nærværende Salgsbetingelser.

Såfremt en af bestemmelserne i nærværende Salgsbetingelser erklæres ugyldig, betragtes de øvrige bestemmelser fortsat som gyldige.

17: Lovvalg

Disse Salgsbetingelser og enhver købsaftale, der indgås ved bestillingen af en Gaveæske eller e-Smartbox, er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse hermed, herunder, men ikke begrænset til, tvister vedrørende salgsbetingelserne eller købsaftalens gyldighed, fortolkning, udfærdigelse eller opsigelse skal således afgøres efter dansk ret.
 

18: Værneting (afgørelse af tvister)

Enhver tvist eller uenighed, som måtte opstå mellem Kunden og Smartbox i henhold til nærværende salgsbetingelser eller købsaftale indgået i forbindelse med bestillingen af en Gaveæske eller e-Smartbox, afgøres ved de danske domstole, medmindre præceptiv lovgivning bestemmer andet. Valg af retskreds afgøres efter dansk rets almindelige regler om værneting.

ALLE ACTIVITEITEN

Lijstweergave

Luk
For at give dig den bedste oplevelse på www.smartbox.dk bruger vi cookies på siden. Ved at fortsætte accepterer du brugen af cookies. For mere information klik her. Luk
Luk

Indtast din e-mailadresse og bliv kontaktet så snart #BONGO# er tilbage på lager.