GENERELLE BETINGELSER FOR RESERVATION

Præambel

I. Definitioner

Begreberne nedenfor, der begynder med et stort bogstav i både flertal og ental, har følgende betydninger i disse Generelle Betingelser for Reservation:

Modtager : betyder, den person, der bruger Oplevelsesgaven og reserverer Oplevelsen efter eget valg, og som vil drage nytte af denne Oplevelse.

Oplevelsesgaven : Oplevelsesgaver udgives og markedsføres af Smartbox og giver modtageren adgang til en Oplevelse efter eget valg fra listen over tilgængelige Partnere, som kan findes på hjemmesiden.

Oplevelsesgaver kommer i flere formater: "Gaveæsken", "E-Smartbox", "Gavekortet", "Web-Eksklusiv " samt "Unikke Oplevelser":

 • De "Gaveæsken" leveres i et fysisk format med en boks, der indeholder en voucher samt en papirbrochure, der præsenterer nogle af de Partnere, der indgår i det tilsvarende tilbud på Oplevelsesgaven (en komplet liste over Partnere kan ses på Hjemmesiden).
 • De "E-Smartbox" er en elektronisk version af Gaveæsken.
 • De “Gavekortet” er et nyt format af Oplevelsesgaven og er kun til salg i supermarkeder og/eller Smartbox-butikker udover hjemmesiden. Det kan skilles ad fra boksen og indeholder Voucheren, som skal præsenteres for Partnerens forretning udvalgt af modtageren for at få adgang til Oplevelsen. Dette kort har en identifikationskode (Billetnummer) og et bekræftelsesnummer (under skrabeområdet) placeret på bagsiden af kortet. Beløbsgavekort kan ikke indløses direkte hos Partnerne, men skal indløses på smartbox.dk.
 • “Web-Eksklusiv ” som kun findes elektronisk, kan kun købes på Hjemmesiden.

"Unikke oplevelser", som kun findes elektronisk, svarer til en Oplevelse, der kun er gyldig hos en enkelt tjenesteudbyder, der allerede er fastlagt i tilbuddet.

Oplevelsesgaver er altid ledsaget af en Voucher (se definition nedenfor).

Listen over Partnere og Oplevelser, som kan bruges ved Oplevelsesgaverne, kan findes direkte på Hjemmesiden.

Vouchers (også kaldet ”Gavekortskode” eller "e-Voucher") kan fås:

 • - i et fysisk format med Gaveæsken, Gavekortet eller Eksklusivt på Nettet-versionen af ”Gaveæsken”.
 • - elektronisk med E-Smartboxen, Web-Eksklusiv -versionen af ”E-Smartboxen” og Unikke Oplevelser.

Under alle omstændigheder har Voucheren ingen pålydende værdi og anvendes til at udnytte den valgte oplevelse til gengæld for Voucheren.

Oplevelse : betyder et ophold, en Rejsepakke eller nogle af de ydelser, der kan betegnes som "rejseydelser" inden for pakkens omfang, som partnerne stiller til rådighed for modtageren med forbehold for Partnerens ledighed på de datoer, som valgt af Modtageren.

Turistpakke : betyder, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2015/2302 d. 25. november 2015 om pakkerejser og dertil knyttede rejseydelser og den tilsvarende gennemførte nationale lovgivning, en kombination af mindst to af følgende komponenter, som arrangøren på forhånd har arrangeret, når de sælges eller udbydes til en samlet pris, og når ydelsen dækker en periode på mere end 24 timer eller omfatter overnatning:

 • - transport ;
 • - overnatning; og
 • - andre turistydelser, der ikke er supplerende i forhold til transport eller overnatning, og som udgør en betydelig del af pakken.

Partner : henviser til udbyderen på listen hos Smartbox, som leverer Oplevelsen til Modtageren.

Parter : henviser til Modtageren og/eller Smartbox.

Hjemmeside : betyder Smartbox-hjemmesiden, der er tilgængelig via denne URL: https://smartbox.dk

II. Formålet og omfanget af de Generelle Betingelser for Reservation

Smartbox fungerer som agent og udgiver Oplevelsesgaver på vegne af sine partnere, som leverer de ydelser, der tilbydes i Oplevelsesgaverne.

Smartbox tilbyder en platform til formidling, der giver Partnerne mulighed for at slå de ledige datoer op for de foreslåede Oplevelser, hvorigennem Modtageren kan organisere, planlægge og booke en Oplevelse med en af de tilgængelige Partnere samt yderligere overnatninger og/eller indkvartering.

Disse Generelle Betingelser for Reservation er beregnet til at fastsætte vilkår og betingelser for Modtagerens direkte adgang og brug af bookingplatformen til at booke en af de Oplevelser, der tilbydes af en af Partnerne.

De gælder for enhver opholdsreservation, der foretages på bookingplatformen eller gennem kundeservice.

Oplevelser, der ikke er reserveret via Hjemmesiden eller via kundeservice og er reserveret direkte hos Partneren, vil være underlagt Partnerens Generelle Betingelser for Reservation.

Disse kan ændres uden varsel, og kun de Generelle Betingelser for Reservation på reservationsdagen gælder. Modtageren anerkender, at han har evnen til at indgå kontrakter og garanterer, at de oplysninger, som han eller en tredjepart har givet ved indløsning af voucheren, er korrekte og nøjagtige på bookingplatformen. Ved at booke en Oplevelse via Hjemmesiden eller via Kundeservice anerkender Modtageren, at han har læst og accepteret de Generelle Betingelser for Reservation.

De Generelle Betingelser for Reservation er gældende fra d. 15. april 2019 og erstatter alle tidligere versioner af disse vilkår.

Artikel 1: INDGÅELSE AF KONTRAKTEN OG BOOKINGPROCES

For at booke en Oplevelse kan modtageren foretage sin reservation:

 • Enten direkte og gratis via Hjemmesiden under overskriften ”Jeg har en Smartbox”;
 • Eller ved at ringe til Kundeservice på: 70264100 fra mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 18.00, bortset fra helligdage. Du mindes om, at reservationer foretaget af Kundeservice er underlagt et reservationsgebyr på 75kr.

Reservationen foretages på følgende måde:

 • - Modtageren registrerer sin Voucher ved at klikke på overskrifterne "Jeg har en Smartbox" og "Book Hotel"
 • - Derefter kan Modtageren indtaste sit Vouchernummer og de efterspurgte oplysninger
 • - Ved at klikke på " Bekræft "-knappen i Oplevelsesgavens oplysningsfelt, får Modtageren adgang til en søgeskærm med tilgængelige Partnere i sin Gave og træffer sit valg;
 • - Modtageren opfordres derefter til at vælge den/de ønskede dato(er) og har mulighed for at tilføje yderligere overnatninger og/eller indkvartering, samt enhver anden aktivitet, som Partneren tilbyder på bookingplatformen;
 • Når du vælger datoerne, vil Modtageren se to farver:

  • Sort: datoen er tilgængelig for den valgte dato.
  • Grå: datoen er ikke længere tilgængelig for den valgte dato.
 • - Efter at have valgt den ønskede Partner og dato, får modtageren adgang til en oversigtsside over sin reservation, der opsummerer de Oplevelser, han vil kunne drage fordel af, de valgte datoer samt antallet af personer, der kan komme med på de udvalgte Oplevelser, adressen og kontaktoplysninger på Partneren og et link til deling af eventuelle kommentarer. Modtageren kan også angive, om han ønsker at vælge andre ledige datoer i tilfælde af, at partneren afviser bookinganmodningen;
 • - Modtageren skal derefter udfylde de ønskede oplysninger om sin identitet samt personlige oplysninger og derefter klikke på "Bekræft Booking"-knappen.

I tilfælde af, at bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af d. 25. november 2015 om pakkerejser og dertil knyttede rejseydelser og den tilsvarende gennemførte nationale lovgivning, gælder for en Booking, vil Smartbox sende de tilsvarende oplysninger forud for indgåelsen af aftalen før online bookingen af Oplevelsen til Modtageren.

Men da Smartbox fungerer som agent for Partnerne, bliver modtageren mindet om, at den rejsekontrakt, der er indgået under reservationen, kun binder modtageren til partneren, og Smartbox bliver aldrig part i en sådan kontrakt.

Desuden bliver modtageren mindet om, at der for indkvartering og ophold er en regel for internationale hoteller, at man er i besiddelse af et værelse fra kl. 14.00 på ankomstdagen, og at man forlader det før kl. 12.00 på afrejsedagen. Ethvert rum taget i brug før kl. 14.00 eller forladt efter kl. 12.00 kan betragtes som brug af en ekstra nat. Modtageren opfordres dog til at kontakte Partneren direkte for at få oplysninger om de specifikke tidspunkter, de anvender.

Hvad angår klassificeringen af hoteller og logi, svarer antallet af stjerner, der er tildelt virksomheden i beskrivelsen, til en klassifikation, som virksomheden har angivet, eller som er fastlagt med henvisning til Dansk og Europæiske standarder.

Artikel 2: PRIS-OG BETALINGSBETINGELSER

Artikel 2.1: Pris

De Oplevelser, som Oplevelsesgaven omhandler, vises uden en pris.
Modtageren kan blive bedt om at betale direkte til den udvalgte partner på stedet, f.eks. yderligere omkostninger i forbindelse med turistskatten, tilstedeværelsen af børn, dyr osv., i henhold til de betalingsmetoder, som Partneren tilbyder.

Artikel 2.2: Betalingsbetingelser

For at kunne drage fordel af den valgte Oplevelse, skal Modtageren give voucheren til Partneren.

Artikel 3: INGEN FORTRYDELSESRET

Det er udtrykkeligt anført, at Modtageren ikke vil kunne udøve sin fortrydelsesret i henhold til: kontrakter vedrørende Rejsepakken, kontrakter vedrørende befordring af passagerydelser samt ydelser i form af indkvartering, transport af varer, catering eller fritidsaktiviteter, som skal leveres på en bestemt dato eller i en nærmere angivet periode.

Derfor er de Oplevelser, der er bestilt på bookingplatformen, udelukkende underlagt de aflysnings- og modificeringsbetingelser, der er fastsat i disse Generelle Betingelser for Reservation, og der kan ikke gives nogen fortrydelsesret.

Artikel 4: BEVIS FOR ORDRER/ARKIVERING

Modtageren er udtrykkeligt informeret om, at medmindre der er en åbenlys fejl, som han kan bevise, har de data, der er lagret i Smartbox-databaser, bevismæssig værdi i forhold til de reservationer, der foretages. Data på en computer eller på et elektronisk medium, der regelmæssigt lagres, er antagelige og retsgyldige beviser under de samme vilkår og med samme bevisværdi som ethvert dokument, der modtages og opbevares skriftligt.

Artikel 5: MODIFICERING ELLER AFLYSNING AF RESERVATIONEN

"Modificering" betyder en ændring af dato hos samme virksomhed og for den samme Oplevelse. Alle andre tilfælde vil blive betragtet som aflysninger.

Artikel 5.1: Manglende tilgængelighed, modificering eller aflysning af reservationen på grund af Smartbox eller den valgte Partner.

Der er udvist særlig omhu for at sikre, at den tilgængelighed, der leveres direkte af Partnerne, er opdateret. Men under usædvanlige og uundgåelige omstændigheder kan Smartbox annullere reservationen foretaget online via bookingplatformen ved at underrette Modtageren uden unødigt ophold, inden Oplevelsen påbegyndes.

Der betales ingen kompensation af Smartbox til Modtageren.

Smartbox kan derefter tilbyde Modtageren:

 • - en alternativ ledig dato på samme sted som det, der oprindeligt blev valgt;
 • - eller en alternativ Oplevelse med tilsvarende værdi på den oprindeligt valgte dato.

Under alle omstændigheder vil reservationen blive annulleret uden gebyr, og voucheren vil blive genaktiveret.

Artikel 5.2: Modificering eller aflysning af reservationen på grund af Modtageren.

Modtageren kan aflyse rejsekontrakten indgået med Partneren ved reservation på et hvilket som helst tidspunkt, før Oplevelsen påbegyndes.

Bemærk dog, at hvis oplevelsen aflyses mindre end 48 timer før reservationsdatoen, vil voucheren blive betragtet som anvendt af Modtageren og vil derfor gå tabt.

I tilfælde af usædvanlige og uundgåelige omstændigheder, der indtræffer på eller i nærheden af destinationen, som har en væsentlig indflydelse på kvaliteten af rejsekontrakten, vil Modtageren have ret til at opsige kontrakten før påbegyndelsen af Oplevelsen uden at skulle betale et annulleringsgebyr. I dette tilfælde vil Modtageren have ret til at få refunderet alle yderligere overnatninger/indkvartering/Oplevelser, som han har betalt for, og hans voucher vil blive genaktiveret.

Uanset ovenstående vil enhver Oplevelse, der afbrydes, forkortes eller ikke anvendes af Modtageren af en hvilken som helst grund, især i tilfælde af udeblivelse eller forsinkelse på Partnerens ejendom eller på et andet sted end det, der er fastsat i den oprindelige reservation, ikke give anledning til tilbagebetaling, og Voucheren vil blive betragtet som værende korrekt anvendt.

Aflysnings- eller modificeringsanmodningen kan kun foretages ved at kontakte Kundeservice via telefon på 70264100 fra mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 18.00.

Artikel 6: OVERDRAGELSE AF TURISTPAKKEN

I overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2015/2302 fra d. 25. november 2015 om pakkerejser og dertil knyttede rejseydelser og den tilsvarende gennemførte nationale lovgivning kan Modtageren overdrage sin rejsekontrakt (som allerede er indgået med Partneren - se Artikel 1 ovenfor), forudsat at Smartbox og Partneren oplyses ved et rekommanderet brev med kvittering for modtagelse senest 7 (syv) dage før påbegyndelsen af Rejsepakken eller den ydelse, der kan betegnes som en "Rejseydelse" som led i en rejse i henhold til Direktiv 2015/2302 ved præcist at angive efternavn, fornavn og adresse på den nye modtager.

En modtager, der ønsker at overdrage sin rejsekontrakt, skal sikre sig, at erhververen opfylder alle de kriterier, der er nødvendige for at udføre den valgte og reserverede Oplevelse (navnlig ved, men ikke udelukkende, myndighedsalder eller en bevægelseshæmmet person). I tilfælde af at disse kriterier er uforenelige mellem erhververen og den reserverede Oplevelse, er Modtageren, der har overdraget sin kontrakt, eneansvarlig for den, og voucheren anses for at være anvendt korrekt, også selv om erhververen ikke var i stand til at drage fordel af den tildelte Oplevelse.

Artikel 7: UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Modtageren skal være særlig forsigtig ved indtastning af sine kontaktoplysninger og adresse, herunder dem, der vedrører hans identitet og personlige oplysninger. Med henblik herpå bekræfter Modtageren overfor Smartbox, at alle oplysninger, der gives på bookingplatformen, er nøjagtige, ajourførte og ikke vildledende på nogen måde. Modtageren er informeret og indvilliger i, at de oplysninger, der er angivet til bekræftelse af en reservation, er tilstrækkeligt bevis på hans identitet. De oplysninger, som Modtageren har givet, forpligter ham, så snart han bekræfter det. Enhver intervention, der foretages med Modtagerens brugernavn og adgangskode, anses for at være foretaget af Modtageren, og Modtageren vil fortsat være eneansvarlig for dette. Modtageren frigiver udtrykkeligt Smartbox fra ethvert ansvar i tilfælde af misbrug eller tredjeparts svigagtige anvendelse af voucheren.

Smartbox tager kvaliteten og professionalismen hos de udvalgte partnere meget alvorligt. Det kan dog være, at nogen af dem er forpligtet til at ændre eller ikke længere tilbyde deres Oplevelser, eller også kan det være, at Smartbox er blevet tvunget til ikke længere at referere til dem af årsager, der vedrører kvaliteten og sikkerheden af Oplevelserne. I dette tilfælde vil vi tilbyde en modificering, og du vil have mulighed for enten at acceptere modificeringen eller anmode om en ny E-Smartbox af et beløb svarende til værdien af voucheren, og som udelukkende kan bruges på hjemmesiden.

Smartbox kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for reservationen foretaget af Modtageren, bestemte datoer og de udvalgte Oplevelser. Enhver fejl fra Modtagerens side vil ikke forpligte Smartbox uanset konsekvenserne. Tilsvarende er Smartbox ikke bekendt med tilgængeligheden online hos Tjenesteudbyderen på dennes bookingplatform, hvor Smartbox ikke foretager nogen form for udvælgelse, verifikation eller kontrol af nogen art, og for hvilken Smartbox kun agerer som en teknisk dataudbyder. Derfor kan Smartbox ikke holdes ansvarlig for de opslåede ledige Oplevelser/datoer, idet eventuelle klager i denne forbindelse skal rettes til den pågældende udbyder i første omgang.

Artikel 8: KLAGER

Medmindre der er tale om force majeure, og at det ikke er til skade for eventuelle retsmidler, skal alle klager afleveres med understøttende bilag via et rekommanderet brev med kvittering for modtagelsen til denne adresse.: SMARTBOX - Joyce’s Court, Block A, Talbot St, Dublin 1, D01 FV59, Ireland og også ved at sende en e-mail til: oplevelser@smartbox.com.

Artikel 9: KUNDESERVICE

Enhver anmodning om oplysninger og afklaring vedrørende navnlig, reservationen, eller driften af Oplevelserne, skal sendes til Smartbox:

 • Enten direkte på hjemmesiden under afsnittet "Kontakt os";
 • Eller via e-mail til: oplevelser@smartbox.com
  med understøttende bilag;
 • Eller telefonisk: 70264100 fra mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 18.00, bortset fra helligdage;

Artikel 10: PERSONOPLYSNINGER

Modtageren er informeret og accepterer, at Smartbox indsamler og behandler personoplysninger indsamlet under oprettelsen af Modtagerens konto og anvendelsen af bookingplatformen i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningerne om beskyttelse af personoplysninger. Smartbox's Privatlivspolitik er beskrevet i dokumentet ”Databeskyttelse", som Modtageren udtrykkeligt opfordres til at læse.

Artikel 11: KONTRAKTENS INTEGRITET

Hvis Smartbox ikke benytter sig af nogle af klausulerne i disse Generelle Betingelser for Reservation på et givet tidspunkt, skal det ikke opfattes som et afkald på nogle af disse vilkår på et senere tidspunkt.

Hvis nogle af disse bestemmelser erklæres ugyldige eller anses for uskrevne, vil der ikke sættes spørgsmålstegn ved gyldigheden af de øvrige bestemmelser i de Generelle Betingelser for Reservation.

Artikel 12: RETSGRUNDLAG

Den lov, der regulerer disse Generelle Betingelser for Reservation og kontrakten på tidspunktet for en reservation foretaget af en Modtager via Hjemmesiden, er Dansk Lov for alle tvister, der navnlig vedrører deres gyldighed, fortolkning, fuldbyrdelse eller opsigelse.

Artikel 13: KOMPETENTE DOMSTOLE - BILÆGGELSE AF TVISTER

Med hensyn til eventuelle tvister forpligter Parterne sig inden retssagen i god tro at søge en fredelig løsning inden for tredive (30) dage. Eventuelle klager skal derfor først indgives skriftligt til Smartbox Kundeservicen ved at udfylde den formular, der findes på Hjemmesiden, eller ved at kontakte Smartbox med understøttende bilag på følgende adresse: SMARTBOX - Joyce’s Court, Block A, Talbot St, Dublin 1, D01 FV59, Ireland.

Modtageren informeres om, at han også kan indgive en klage til den Europæiske platform for Online Tvistbilæggelse på denne URL-adresse: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false ved at bruge følgende mailadresse som Smartbox’s kontaktadresse: juridique@smartbox.com.

Hvis der ikke kan findes en fredelig løsning, vil tvisten herefter blive underlagt domstolenes enekompetence under de Dansk domstole.

Copyright Smartbox 2019

DET STØRSTE UDVALG Mere end 3.800 oplevelser1
NEM AT BRUGE Med de eksklusive Smartbox muligheder
KVALITETSOPLEVELSER Som 100% udvælges og evalueres løbende

BLIV OPDATERET

Abonnér på vores nyhedsbrev med det seneste nye om Smartbox.

Din e-mail bliver indsamlet af Smartbox Group Denmark med det ene formål at sende Smartbox nyhedsbreve og tilbud. Du kan til enhver tid afmelde dig denne e-mail service ved at klikke på "Afmeld nyhedsbrev"-linket nederst i hver e-mail.

Luk

Indtast din e-mailadresse og bliv kontaktet så snart #BONGO# er tilbage på lager.