Generelle betingelser, reservering og brug af Smartbox

Salgsbetingelser

· Indledning

· 1: Bestilling og procedure for aftaleindgåelse

· 2: Betingelser for brug af Gaveæsker

· 3: Pris og betalingsbetingelser

· 4: Fortrydelsesret

· 5: Kvittering for køb/fillagring

· 6: Levering

· 7: Mangelfulde varer

· 8: Ejendomsrettens/risikoens overgang

· 9: Gyldighedsperioden for Gaveæsker

· 10: Ombytningsvilkår

· 11: Klager/Kundeservice

· 12: Beskyttelse af personoplysninger

· 13: Ansvar

· 14: Forsikring

· 15: Immaterielle rettigheder

· 16: Aftalens helhed

· 17: Lovvalg

· 18: Værneting (afgørelse af tvister)

 

Indledning

Selskabet Smartbox Group Denmark ApS (CVR-nr. 29 80 41 33) (i det følgende benævnt "Smartbox") er et selskab stiftet i henhold til dansk ret med hjemsted på adressen Frederiksberg Allé 52, 1820 Frederiksberg C.

Smartbox handler som forretningsformidler og udgiver Gaveæsker på vegne af de Partnere, der er udvalgt af Smartbox til at levere de Ydelser, Gaveæskerne indeholder.

Gennemlæs venligst omhyggeligt disse Salgsbetingelser, der fastlægger, under hvilke betingelser Smartbox sælger Gaveæskerne i sin egenskab af forretningsformidler.

Accept af disse Salgsbetingelser er nødvendigt, før Kunden kan foretage følgende: (i) købe en Gaveæske på Hjemmesiden og (ii) indløse Gavekortet hos en af Partnerne, når Ydelsen skal benyttes.

· I - Definitioner

 

Definitioner i henhold til disse Salgsbetingelser skal have følgende betydning:

Gaveæske(r)

betyder en gaveæske (i det følgende benævnt ”Gaveæske”) navngivet, udviklet og administreret af Smartbox under Smartbox-varemærket.

Gaveæsken består af følgende elementer:

 • En illustreret guide (i det følgende benævnt ”Guide”), der er vedlagt i den fysiske Gaveæske, og som beskriver de Ydelser, de forskellige Partnere tilbyder til Modtagerne af Gaveæskerne.
 • Et gavekort (i det følgende benævnt "Gavekort") uden pålydende værdi, som kan indløses for en Ydelse, der vælges ud fra de forskellige muligheder i Guiden.

 

Gaveæskerne er opdelt i forskellige temaer, som f.eks. "Gastronomi", "Wellness", "Action" osv.

Smartbox forbeholder sig retten til at supplere eller ændre listen over Gaveæsker eller stoppe med at distribuere Gaveæskerne efter eget valg og på et hvilket som helst tidspunkt.

 

Bruger

betyder en person, som browser eller kobler op til Hjemmesiden uden nødvendigvis at være Kunde eller Modtager.

Partner

betyder den af Smartbox valgte udbyder, der leverer Ydelsen til Modtageren.

Modtager

betyder den person, som indløser Gaveæsken.

Ydelse

betyder den Ydelse, som Partneren leverer til Modtageren fra udvalget af tilbud indeholdt i Guiden (fysisk eller elektronisk), dog med forbehold for Partnerens tilgængelighed på de datoer, som Modtageren vælger. En Ydelse vil sandsynligvis indeholde flere forskellige og/eller yderligere aktiviteter (som f.eks. middag, spaoplevelse, overnatning, morgenmad, skønheds- og massagebehandlinger, cirkeltræning, forfriskninger osv.)

Kunde

betyder den person, som køber en Gaveæske, idet det forudsættes, at Kunden kan være Modtageren af Ydelsen, og enten personligt bruger Gaveæskeneller giver den som gave.

Part(er)

betyder Kunden og/eller Smartbox.

Personoplysninger

betyder alle oplysninger, der gør det muligt, specielt på internettet enten direkte eller indirekte, at identificere en person (efternavn, fornavn, e-mailadresse osv.).

Cookies

betyder små filer, der gemmes på harddisken i Brugerens computer for lettere at kunne browse på Hjemmesiden og for at tilbyde de mest egnede sider, når Brugeren vender tilbage til Hjemmesiden.

Hjemmeside

betyder www.smartbox.dk.

Forhandler(e)

betyder de(n) virksomhed(er), der, efter aftale med Smartbox, sælger Gaveæskerne i dennes fysiske butik(ker) og/eller over internettet.

Salgsbetingelser

        betyder nærværende betingelser.

Tilgodebevis

            betyder et bevis for et tilgodehavende hos Smartbox.

Gavekort

            betyder et gavekort, som kan indløses hos Smartbox.

 

 

·         II - Salgsbetingelsernes omfang

 

Kunden finder Gaveæsker udviklet af Smartbox på følgende URL-adresse: www.smartbox.dk.

Køb af Gaveæsker er udelukkende forbeholdt Brugere, som allerede har gennemlæst Salgsbetingelserne i fuld længde ved at klikke på hyperlinket til dette formål og accepteret Salgsbetingelserne ved at sætte kryds i den relevante boks. Uden denne accept er det teknisk umuligt at fortsætte bestillingen.

Som en konsekvens heraf kræves det, for at færdiggøre bestillingen på Hjemmesiden, at Brugeren udtrykkeligt accepterer Salgsbetingelserne.

Salgsbetingelserne gælder udelukkende for ordrer på Gaveæsker afgivet på Hjemmesiden eller telefonisk på 7026 4100 mandag til fredag, kl. 9-18 og lørdag, kl. 10-14, undtagen på helligdage.

Salgsbetingelserne gælder for alle handler foretaget på Hjemmesiden.

Reglerne i punkt 9 og 10 i disse Salgsbetingelser vedrørende gyldighedsperioden og ombytning af Gaveæskerne gælder tillige for Gaveæsker købt i butikker.

Salgsbetingelserne gælder fra og med 27. august 2015, og de ophæver og erstatter alle andre tidligere versioner.

Smartbox forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre Salgsbetingelserne uden varsel, idet det forudsættes, at sådanne ændringer ikke gælder for ordrer, som er afgivet på et tidligere tidspunkt, og som er blevet godkendt og bekræftet af Smartbox.

 

1. Bestilling og procedure for aftaleindgåelse

Kunden kan bestille Gaveæsker direkte:

·         Enten på følgende Hjemmeside: www.smartbox.dk

·         Eller telefonisk på +45 7026 4100, mandag til fredag kl. 9-17 (med undtagelse af helligdage).

Bestilling på Hjemmesiden indeholder følgende specifikke trin:

·         Valg af en eller flere Gaveæsker på hjemmesiden

·         Efter valget er foretaget, vil en liste over alle Kundens valg og den samlede pris for de valgte Gaveæsker, Kundens kontaktoplysninger, alle gældende fragtpriser og betalingsform gøre det muligt for Kunden at bekræfte detaljerne i bestillingen og foretage nødvendige ændringer, før Kunden endeligt godkender sin bestilling.

·         En bestilling bliver først registreret, når Kunden har godkendt den ved at klikke på "Godkend ordre og bestil". Inden det er muligt at godkende bestillingen, skal Kunden acceptere Salgsbetingelserne ved at sætte kryds i boksen. Før Kunden godkender sin bestilling, bliver Kunden igen oplyst om det bestilte produkt i hovedtræk samt prisen på produktet.

·         Såfremt der betales med betalings- eller kreditkort eller tilsvarende, er købet først endeligt, når din bank har godkendt betalingen.

·         Såfremt der betales med et Smartbox Gavekort eller Smartbox Tilgodebevis, er købet først endeligt, når Kunden har indtastet nummeret på Gavekortet eller Tilgodebeviset samt en gyldig aktiveringskode.

·         Så snart en bestilling er endelig, modtages en bekræftelsesmail med alle oplysninger om bestillingen. Kunden bør printe eller beholde bekræftelsesmailen, da den gælder som kvittering for købet.

 

2: Betingelser for brug af Gaveæsker

2.1: I tilfælde af at Kunden ikke er Modtageren af Gaveæsken, skal Kunden oplyse Modtageren om de nedenfor nævnte betingelser.

2.2: Gaveæsker aktiveres ved betaling. Gaveæsker, der ikke er aktiveret, kan ikke benyttes. Såfremt Kunden har problemer med aktivering, skal kvitteringen for køb af Gaveæsken (bekræftelsesmailen) fremlægges for efterfølgende at kunne aktivere Gaveæsken. Derfor skal Kunden gemme kvitteringen for sit køb.

2.3: Gyldigheden af dit Gavekort kan tjekkes på vores Hjemmeside www.smartbox.dk eller ved at ringe til +45 70264100.

2.4: Ved brugen af en Gaveæske skal Modtageren vise Partneren det originale Gavekort eller, hvor bestillinger er sket via internettet, bekræftelsesmailen for at have krav på Ydelsen.

2.5: Gavekortet fra Gaveæsken giver Modtageren ret til Ydelser, som varierer alt afhængig af Partner, og som fremgår af den illustrerede guide/på Hjemmesiden, hvad enten oplevelsen er bestilt via internettet eller direkte hos Partneren. Et Gavekort gælder udelukkende for en enkelt af de Ydelser, der fremgår af Gaveæsken.

2.6: Medmindre andet fremgår af Partnerens side, er Gavekortet gyldigt alt efter den respektive Partners tilgængelighed og åbningstider.

Modtageren opfordres kraftigt til at booke den ønskede Ydelse så hurtigt som muligt.

For at få mest muligt ud af Smartbox-oplevelsen, opfordrer vi Modtageren til snarest muligt at besøge vores Hjemmeside for at se en opdateret liste over Partnere.

Her kan Modtageren også se Gaveæskens udløbsdato samt aktivere Gavekortet.

Det er altid nødvendigt at beholde kvitteringen for købet, blandt andet hvis der skulle opstå aktiveringsproblemer.

2.7: Levering af en Ydelse kan kun ske mod forevisning af:

•           For ophold: Bekræftelsesmail eller –brev,

•           For alle andre aktiviteter: Originalt Gavekort.

Med undtagelse af bestilling via internettet kan Ydelsen udnyttes, når den pågældende Partner har kontrolleret status på Gavekortet.

Denne kontrol indebærer Partnerens bekræftelse af Gavekortets aktivering.

2.8: Vær opmærksom på, at levering af Ydelsen sker i henhold til den valgte Partners særlige betingelser, herunder, men ikke begrænset til, betingelser for annullering, ændring og reservation og Modtagerens/Modtagernes fysiske tilstand eller alder.

For så vidt angår ophold, kan Modtageren ændre eller annullere sin reservation uden gebyr, hvis en anmodning herom sker tidligere end 10 dage før datoen for opholdet. Ændringer eller annulleringer efter denne frist er ikke mulige, ligesom der ikke vil være ret til tilbagebetaling.  Vær opmærksom på, at Smartbox er formidler mellem Modtageren og Partneren, og at Smartbox under ingen omstændigheder køber Partnerens Ydelser.

2.9: Partneren er til enhver tid ansvarlig for behørig levering af Ydelsen. Smartbox er udelukkende ansvarlig som beskrevet i pkt. 13 i nærværende betingelser. Hvor det er relevant skal Smartbox forsøge at nå en mindelig løsning på uoverensstemmelser mellem Partneren og Modtageren. Under alle omstændigheder kan forhandleren aldrig holdes ansvarlig for manglende levering af en Ydelse.

2.10: Gaveæsken kan ombyttes i henhold til betingelserne, som er nærmere angivet i punkt 9 og 10 i disse Salgsbetingelser.

2.11: De af Smartbox udvalgte Partnere erklærer over for Smartbox, at de har tegnet ansvarsforsikring, som i mere end tilstrækkelig grad dækker leveringen af Ydelser, og at de har alle de tilladelser og professionelle attester, der gør det muligt for dem løbende at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med gældende juridiske og lovgivningsmæssige bestemmelser.

Modtageren bør dog sikre sig, at denne selv har tilstrækkelig forsikringsdækning, især ved udøvelsen af særlige "højrisiko" sportsgrene. Vi minder Modtageren om, at selvom Ydelserne leveres under iagttagelse af behørige sikkerhedsforanstaltninger, skal Modtageren stadigvæk overholde de forsvarlige regler for sportsaktiviteter, især når disse er i kategorien ”højrisiko”. Modtageren accepterer den medfølgende risiko.

2.12: Smartbox er berettiget til at opsige sit kontraktforhold med en eller flere Partnere i Gaveæskens gyldighedsperiode, især for at sikre et højt kvalitetsniveau for Ydelserne. Derfor skal Smartbox jævnligt oplyse Modtageren om ændringer i Guiden under overskriften "Rettelser” (www.smartbox.dk/mvc/corrections.jsp) og under "MinSmartbox" (www.smartbox.dk/mysmartbox) på Hjemmesiden. Smartbox bestræber sig på at tilbyde Modtageren en aktivitet, som svarer til den, Modtageren oprindeligt valgte, men som ikke længere tilbydes i Guiden.

2.13: Billeder på og redaktionelt indhold i Gaveæsken er ikke kontraktligt forpligtende og kan ændres.  Fuldstændig eller delvis gengivelse deraf er forbudt.

 

3: Pris og betalingsbetingelser

·         3.1: Pris

 

Priserne på Gaveæsker, der opgives på Hjemmesiden, er de priser, som gælder på bestillingsdagen. Fragtpris for afsendelse af Gaveæsker som anført i punkt 6.4 er ikke medregnet i prisen, medmindre andet udtrykkeligt tilkendegives af Smartbox. Sådanne omkostninger opkræves i tillæg til prisen og opgives før endelig godkendelse af din bestilling.

Alle oplyste priser på Hjemmesiden, herunder pris på Gaveæsker og fragt, er inklusive skatter, moms og andre afgifter.

 

·         3.2: Betalingsbetingelser

 

Kunden kan betale for sin bestilling med betalings- og kreditkort, MobilePay, PayPal, "Smartbox Gavekort" eller Smartbox Tilgodebevis i henhold til følgende vilkår:

·         Betaling med betalings- og kreditkort (Dankort, Visa, EuroCard/MasterCard, American Express, Maestro): Kunden skal angive kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskoden på kortets bagside i felterne til dette formål. Bestillingens fulde beløb debiteres dit kreditkort ved afsendelse af ordren. Smartbox forbeholder sig ret til at afbryde ekspeditionen af din bestilling, hvis din bank nægter at godkende betalingen. Hjemmesiden gør det muligt for dig at sende dine bankoplysninger på en sikker og fortrolig måde, når Kunden foretager bestilling (sikret ved hjælp af SSL-kryptering).

·         Betaling med PayPal: Denne betalingsmetode vil kun blive tilbudt, hvis Kunden vælger at betale med betalings- og kreditkort. Det eneste, Kunden skal gøre, er at logge på sin PayPal-konto, hvis Kunden har en sådan, eller oprette en PayPal-konto, idet Kunden følger processen skridt for skridt som angivet.

·         Betaling med et Smartbox Gavekort eller et Smartbox Tilgodebevis: Denne betalingsmetode foregår via internettet og kræver, at Kunden indtaster nummeret på sit Smartbox Gavekort i det relevante felt.

·         Betaling med Klarna faktura: Denne betalingsform tilbyder vi i samarbejde med Klarna og er tilgængelig efter et vellykket kreditcheck. Se mere om betingelser og priser for betaling med Klarna faktura her: https://klarna.com/dk. Hvis du ikke bliver godkendt, beder vi dig betale med en af de andre betalingsmetoder. Aftalen om betaling hos Klarna bortfalder, hvis du fortryder dit køb inden for fortrydelsesfristen, jf. forbrugeraftalelovens § 26.

 

Såfremt Kunden skal betale et beløb ud over værdien af dit Smartbox Gavekort eller Smartbox Tilgodebevis, er det muligt for dig at betale forskellen ved hjælp af betalings- eller kreditkort eller PayPal.

Såfremt det bestilte produkt derimod koster mindre end værdien af dit "Smartbox Gavekort" eller Smartbox Tilgodebevis, vil saldoen, som er forbundet med nummeret på dit Smartbox Gavekort eller Tilgodebevis, blive gemt, og Kunden kan dermed benytte Smartbox Gavekortet eller Tilgodebeviset til at foretage andre køb på Hjemmesiden.

 

4: Fortrydelsesret

I overensstemmelse med forbrugeraftaleloven har Kunden, som forbruger, når Kunden køber en Gaveæske via Hjemmesiden (”fjernsalg”), ret til at fortryde sit køb inden 14 dage. Kunden gør brug af sin fortrydelsesret ved at benytte fremgangsmåden beskrevet nedenfor. Det er ikke et krav, at Kunden angiver nogen bestemt grund eller betaler bøde, når denne gør brug af fortrydelsesretten. Det er et krav, at Kundens beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten er utvetydig.

Den førnævnte 14 dages periode løber fra den dag, hvor Kunden har modtaget Gaveæsken.).

Såfremt 14 dages perioden slutter på en lørdag, helligdag, grundlovsdag, den 24. december eller 31. december, udløber fristen den til den førstkommende hverdag.

Fremgangsmåde ved brug for fortrydelsesretten:

Fortrydelsesretten kan udøves ved at gå til "Returnering" på Hjemmesiden og udfylde standardfortrydelsesformularen, som skal sendes til eller afleveres på adressen: Smartbox Danmark, Frederiksberg Allé 52, 1820 Frederiksberg C, Att. Returnering. Kunden hæfter selv for udgifter forbundet med returneringen.

Smartbox forbeholder sig ret til at nægte at modtage eventuelle returnerede produkter, som tilbagesendes, efter at fortrydelsesretten er udløbet.

Hvis Kunden fortryder købet i overensstemmelse med disse betingelser, refunderer vi købsprisen sammen med standardfragtgebyret senest 14 dage efter, Kunden gav meddelelse til Smartbox om at ville fortryde købet.

Tilbagebetalingen foretages ved hjælp af samme betalingsmiddel, som blev benyttet til at foretage den oprindelige transaktion. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen omkostninger i forbindelse med en sådan tilbagebetaling.

Det præciseres, at den førnævnte fortrydelsesret kun gælder i forbindelse med Gaveæsker, som er købt på Hjemmesiden og ikke for køb i butikker.

 

5: Bevis for bestillinger/fillagring

Vi gør Kunden udtrykkeligt opmærksom på, at medmindre der er sket en tydelig fejl, som Kunden kan bevise, har de oplysninger, som opbevares i databaserne tilhørende Smartbox, understøttende værdi for de afgivne ordrer.

Oplysninger på computere eller elektroniske medier gemmes løbende og udgør bevis, som kan håndhæves i henhold til samme vilkår og med samme beviskraft som ethvert skriftligt dokument, der er modtaget og gemt.

 

6: Levering

6.1: Udbud af Gaveæsker

 

Gaveæsker fremstilles i begrænsede mængder, for det første på grund af Partnernes begrænsede kapacitet og for det andet på grund af Gaveæskers begrænsede gyldighedsperiode.

I tilfælde af midlertidig eller længerevarende lagermangel bliver Kunden oplyst om den manglende tilgængelighed, idet ordren ikke kan gennemføres.

6.2: Leveringssted

Smartbox sender udelukkende Gaveæsker til Danmark.

Gaveæskerne sendes til den adresse, Kunden har opgivet, da Kunden foretog bestilling. Smartbox kan under ingen omstændigheder blive holdt ansvarlig på nogen måde overhovedet, hvis Kunden ikke er til stede ved levering af Gaveæsken, eller hvis Kunden laver fejl ved bestilling. I tilfælde heraf er det Kundens ansvar at kontakte Smartbox i henhold til bestemmelserne under punkt 11 nedenfor.

6.3: Transportform og leveringstider for Gaveæsker

 

Maksimum leveringstid er 30 dage fra modtagelsen af ordrebekræftelsen.

Smartbox sender ordren med Post Danmark. På hverdage sender Smartbox alle bestillinger foretaget inden kl. 12 samme dag. Forventet levering 1-3 arbejdsdage efter normale forhold. Hvis du ikke har modtaget din ordre efter 1 uge, bedes du kontakte Smartbox Kundeservice på +45 70 26 41 00.

 

1 Gaveæske sendes som brev, mens 2 eller flere Gaveæsker sendes som pakke.

 

 

6.4: Fragtpriser

 

Fragtpriser er faste priser og faktureres i tillæg til prisen på Gaveæskerne på følgende måde:

 • 1 Gaveæske: 29 kr.
 • 2 stk. Gaveæsker 39 kr.
 • 3. stk. eller flere Gaveæsker: 49 kr.

 

7: Mangelfulde varer

7.1: Mangler ved Smartbox-Gaveæsker

 

Der gives 24 måneders reklamationsret på alle varer efter købeloven.

 

I tilfælde af mangler ved de bestilte Gaveæsker skal Kunden reklamere inden for rimelig tid efter, at Kunden har opdaget manglen. 2 måneder efter, at Kunden har opdaget manglen, er altid rettidig. Kunden reklamerer ved at sende en e-mail (via ”Kontakt os” (www.smartbox.dk/kontakt/) på Hjemmesiden.

 

 

8: Ejendomsrettens/risikoens overgang

Ejendomsretten og risikoen overgår til Kunden, når Gaveæsken/Gaveæskerne er leveret til Kunden.

 

9: Gyldighedsperiode for Gaveæskerne

9.1: Sortiment solgt indtil oktober 2014

For Smartboxe, der er solgt fra efteråret 2013 til oktober 2014, er der skrevet en udløbsdato på bagsiden af Gavekortet.

 

9.2: Sortiment uden udløbsdato

Gaveæsker, der er solgt fra efteråret 2014 til august 2015, har ”ubegrænset gyldighedsperiode”. Dette skal forstå således, at Gaveæskerne kan anvendes frem til det tidspunkt, som fremgår af bagsiden af Gaveæsken, og at denne herefter omkostningsfrit kan forlænges på ubestemt tid, jf. pkt. 10.2.

                                               

Gavekortet som Gaveæsken indeholder, kan bruges hos de partnere, der præsenteres i Gaveæsken, indtil den dato, der er angivet på Gaveæskens bagside.

Efter denne dato kan Gaveæsken uden beregning ombyttes på de betingelser, der er fastsat i pkt. 10.2 nedenfor.

Bemærk: På grund af hensynet til elektronisk lagring af data forbeholder Smartbox sig ret til fem år efter udløbsdatoen for benyttelsen af de Ydelser, der indgår i Gaveæskerne, at fjerne de gavekortnumre fra sine databaser, der vedrører disse Gaveæsker. Dersom data skulle være slettet, er bytning af Gaveæsken fortsat mulig med det forbehold, at den originale Gaveæske tilsendes kundeservice med posten med anmodning om bytning.

 

·         9.3: Nyt 2015 sortiment

 

På disse Gaveæsker er der anført følgende:

 

Gaveæsker, der sælges fra september 2015 har en gyldighedsperiode på 2 år fra salgsdatoen.

I løbet af denne periode kan Gaveæsker ombyttes uden beregning så mange gange, som du ønsker det, til en anden Gaveæske af samme værdi, du selv vælger på Hjemmesiden www.smartbox.dk.

For yderligere oplysninger om reglerne for ombytning henvises til punkt 10.3 nedenfor.

Smartboxen Biograftur er gylidg i 1 år. Særlige vilkår og betingelser kan ses på www.smartbox.dk/biograf/

 

10: Vilkår for ombytning

I alle tilfælde kan der kun ske ombytning af Gaveæsker, hvis Gavekortet ikke har været brugt (Billet).

Gaveæsker kan som udgangspunkt ikke refunderes.

Ombytning sker altid på baggrund af købsprisen på den Gaveæske, der skal ombyttes, hvilket betyder den oprindelige pris, som køberen har betalt for Gaveæsken, herunder eventuelle rabatter.

 

10.1: Sortiment solgt indtil oktober 2014

Gaveæsker, der er solgt fra efteråret 2013 til oktober 2014, kan ombyttes indtil seks måneder efter gavekortets udløbsdato.

 

 

10.2: 2014 sortiment

 

For Gaveæsker, der er solgt fra efteråret 2014 til august 2015, og hvorpå der er anført følgende:

   

                                           

Gaveæsken kan uden beregning ombyttes efter udløbsdatoen (der kan ses på bagsiden af Gaveæsken eller på Hjemmesiden)  for de Ydelser, der indgår i Gaveæsken med en Gaveæske af samme værdi.

 

Efter dette tidspunkt kan Gaveæsken ikke bruges, men den kan uden beregning ombyttes på de betingelser, der er fastsat i nedenfor.

 

Bemærk venligst, at før denne udløbsdato på Gaveæsken er ombytning af Gaveæsken betinget af betaling af et gebyr i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat nedenfor.

 

 1. Ombytning på internettet

 

 • Ombytning kan finde sted i form af en anden Gaveæske til samme værdi som den ombyttede Gaveæske og udelukkende i forhold til hele det sortiment af Gaveæsker, der er disponibelt på vores websted på dette tidspunkt. For denne ombytning skal der betales omkostninger på 30 kroner for hvert tema. De dækker udgifterne til forsendelse af det nye, valgte tema.
 • Ved ombytningen modtager du en Smartbox Go, som indeholder et Gavekort men ingen Gaveæske eller Guide.
 • For så vidt angår gaveæsker, hvor tidspunktet for brugen af Ydelserne er overskredet: ombytning er mulig for 75 kr. for en e-Smartbox og 110 kr. for en fysisk Smartbox i form af udveksling af et andet tema til samme værdi som den ombyttede Gaveæske og udelukkende i forhold til hele det sortiment af temaer, der er disponibelt på Hjemmesiden på dette tidspunkt.

 

 • Hvis det tema, der er valgt i bytte, har en lavere værdi end den ombyttede Gaveæske, er der mulighed for at vælge flere temaer for at nå op på værdien af den ombyttede Gaveæske. Der kan ikke udstedes tilgodebevis. Denne type ombytning kan dog ikke foretages på dette site. Kontakt Kundeservice på 70 26 41 00 for vejledning.

 

 1. Ombytning i Smartbox-butik

 

 • Ombytning kan finde sted i form af en anden Gaveæske til samme værdi som den ombyttede Gaveæske, og udelukkende i forhold til hele det sortiment af Gaveæsker, der er disponibelt i vores Smartbox butik på dette tidspunkt. For denne ombytning skal der betales omkostninger på 30 kroner for hver æske.

 

 • For så vidt angår Gaveæsker, hvor tidspunktet for brugen af Ydelserne er overskredet: ombytning er mulig for et gebyr på 30 kr. i form af udveksling af en anden Gaveæske til samme værdi som den ombyttede Gaveæske og udelukkende i forhold til hele det sortiment af Gaveæsker, der er disponibelt i Smartbox butikken.

 

 • Hvis den Gaveæske, der er valgt i bytte, har en lavere værdi end den ombyttede Gaveæske, er der mulighed for at vælge flere Gaveæsker for at nå op på værdien af den ombyttede Gaveæske. Der kan ikke udstedes tilgodebevis. Adresser på vores Smartbox butikker fremgår af Hjemmesiden.

  

10.3: Nyt 2015 sortiment

 

Typer af Gaveæsker og e-Smartboxe, hvorpå følgende er anført:

Det er muligt for dig at ombytte din Gaveæske uden beregning så mange gange, du ønsker det, i gyldighedsperioden, hvilket betyder to år fra købsdatoen.

For at se udløbsdatoen på din Gaveæske skal du gå ind på Hjemmesiden.

Ved ombytningen modtager du en Smartbox Go, som indeholder et Gavekort men ingen Gaveæske eller Guide.

Vær også opmærksom på følgende: Hvis du ikke har haft mulighed for at bruge eller ombytte din Gaveæske i to år fra købsdatoen, er det stadig muligt at ombytte Gaveæsken i en periode på seks måneder efter udløbsdatoen mod betaling af et ekspeditionsgebyr på 75 kr.

 

Nugældende Gaveæsker

Gaveæsker udløbet* for mindre en seks måneder siden

Ombytning på internettet

Ombytning mulig og uden beregning i form af et Smartbox Go som indeholder et Gavekort men ingen Gaveæske eller Guide på et beløb, der svarer til salgsværdien af den ombyttede Gaveæske, gyldig i seks måneder og kan udelukkende bruges på Hjemmesiden.

 

Ombytning mulig indtil seks måneder efter udløbsdatoen i form af et Smartbox Go, som indeholder et Gavekort men ingen Gaveæske eller Guide.

Ombytning kan ske mod betaling af et gebyr på 75 kr.

 

Ombytning i Smartbox-butik

Du kan se en liste over vores Smartbox-butikker på https://www.smartbox.dk/find_butik

Der kan kun ske ombytning af en fysisk Gaveæske til en anden fysisk Gaveæske udfra de gældende bytteregler for varer købt i Smartbox’ butikker.

Der kan kun ske ombytning af en fysisk Gaveæske til en anden fysisk Gaveæske. Ombytning er mulig indtil seks måneder efter udløbsdatoen mod betaling af et gebyr på 30 kr.

Hvis den Gaveæske, der vælges, har en højere værdi end den ombyttede Gaveæske, betaler Kunden forskellen direkte i butikken. Hvis den Gaveæske, der vælges, har en lavere værdi end den ombyttede Gaveæske, er der mulighed for at vælge flere Gaveæsker for at nå op på værdien af den ombyttede Gaveæske. Der udstedes ikke tilgodebevis.


10.4: Smartboxen Biograftur kan ikke ombyttes eller refunderes. Særlige vilkår og betingelser kan ses på www.smartbox.dk/biograf/

11: Kundeservice/Klager

Hvis Kunden ønsker yderligere oplysninger i særdeleshed om køb, tilbagebetaling, ombytning eller om, hvordan Gaveæskerne virker, skal Kunden kontakte Smartbox:

 • enten telefonisk på +45 7026 4100 (opkald til normaltakst), mandag til fredag kl. 9-17, med undtagelse af helligdage.
 • eller på vores Hjemmeside www.smartbox.dk ved at gå til siden "Kontakt os".

 

Kunden har adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet om mangler ved Gaveæsker, hvis Kunden forinden forgæves har forsøgt at finde en tilfredsstillende løsning med Smartbox. Som udgangspunkt kan Kunden kun klage til Forbrugerklagenævnet, hvis varen overstiger beløbsgrænsen for at indgive en klage. Kunden indgiver en klage til Forbrugerklagenævnet via deres hjemmeside https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.

 

Smartbox forbeholder sig ret til at afvise ethvert krav fra en Kunde og/eller Modtagere efter køb af en Gaveæske, hvis den ikke er købt gennem de normale distributionskanaler og især, hvis den er købt direkte af en privatperson.

 

12: Beskyttelse af personoplysninger

I bestræbelserne på at respektere Brugerens privatliv og til beskyttelse af de personoplysninger, der overføres, overholder Smartbox de til enhver tid gældende persondatabeskyttelsesregler.

Smartbox gør opmærksom på, at det kan være nødvendigt at indsamle Kundens personoplysninger til brug for ekspedition af Kundens bestilling, når denne beder om bekræftelse på Gaveæskens gyldighed, og når vedkommende anvender den.

Ud over den e-mailadresse, som du opgiver, når du bekræfter din Gaveæskes gyldighed, behandler Smartbox de personoplysninger, der indsamles, med henblik på at registrere og ekspedere bestillinger, administrere din konto, til markedsundersøgelser, statistiske formål og til kundeundersøgelser.

Alle Brugere af Hjemmesiden kan abonnere på Nyhedsbreve og modtage e-mails om Hjemmesiden for derved bedre at kunne gøre brug af og forstå Smartbox' tilbud.

Dine personoplysninger kan kun med dit forudgående samtykke videregives til tredjemand, i særdeleshed Smartbox' erhvervsmæssige partnere.

Ved brug af underleverandører er det muligt, at personoplysninger videregives uden for EU. En sådan dataoverførsel vil alene finde sted i overensstemmelse med de af EU fastlagte bestemmelser herom.

I overensstemmelse med persondataloven har du ret til at få adgang til, rette i eller slette dine personoplysninger samt retten til at gøre indsigelse. For at gøre brug af disse rettigheder skal du sende et brev til følgende postadresse:

Smartbox Group Denmark ApS

Frederiksberg Allé 52

1820 Frederiksberg C

Se vores Erklæring om databeskyttelse ved at klikke her.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Smartbox’ behandling af dine personoplysninger:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

WWW: www.datatilsynet.dk

 

Cookies: Brugeren oplyses om, at Hjemmesiden bruger Cookies. Du kan læse mere om brugen af Cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her: http://www.smartbox.dk/cookie

Hver gang du besøger Hjemmesiden, muliggør Cookies blandt andet, at følgende oplysninger registreres: type og version af Brugerens browser, dato og tidspunkt for besøget, historikken og indholdet af ordrer, herunder køb, der ikke er afsluttet.

Ved efterfølgende besøg på Hjemmesiden behøver Brugeren derfor ikke indtaste bestemte oplysninger igen.

Med henblik på at kunne benytte alle Hjemmesidens funktioner anbefales det, at Brugeren konfigurerer sin webbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari osv.), således at browseren accepterer brugen af Cookies.

Brugeren kan dog afvise registreringen af alle eller dele af sådanne Cookies. De fleste webbrowsere giver brugerne mulighed for at konfigurere deres sikkerhedsindstillinger eller brugerpræferencer, således at Cookies bliver afvist eller deaktiveret, eller at der sendes besked til Brugeren om, at der anvendes Cookies.

13: Ansvar

Smartbox handler i egenskab af forretningsformidler (mellemhandler) og tilbyder Gaveæsker til Kunder, som derigennem får adgang til Ydelser, der udbydes og leveres af de Partnere, som Smartbox samarbejder med. Smartbox kan derfor kun gøres ansvarlig i begrænset omfang.

For produktansvar er Smartbox ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser for mellemhandlere. Herudover kan Smartbox kun gøres ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsretlige principper.

14: Forsikring

Smartbox har tegnet ansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab. Forsikringen dækker de  personskader, tingsskader og følgeskader, som Modtageren måtte pådrage sig som følge af faktiske eller juridiske fejl og mangler samt undladelser eller forsømmelser forårsaget af Smartbox i udførelsen af deres virksomhed.

15: Immaterielle rettigheder

Smartbox er ejer eller licensindehaver af alle rettigheder til de komponenter, som Gaveæskerne består af, herunder, men ikke begrænset til, tekst, fotografier, billeder, symboler og logoer. Det er strengt forbudt at gengive, fremstille, ændre, overføre, offentliggøre eller tilpasse de nævnte komponenter på nogen som helt måde, på et hvilket som helst medium eller på nogen måde anvende alle eller dele af de ovennævnte komponenter uden Smartbox' forudgående skriftlige samtykke.

16: Aftalens helhed

Såfremt Smartbox undlader at påberåbe sig en eller flere bestemmelser i nærværende Salgsbetingelser, er dette ikke ensbetydende med, at Smartbox giver afkald på sin ret til senere at påberåbe sig disse bestemmelser. Smartbox er således berettiget til på ethvert tidspunkt at påberåbe sig enhver bestemmelse i nærværende Salgsbetingelser.

Såfremt en af bestemmelserne i nærværende Salgsbetingelser erklæres ugyldig, betragtes de øvrige bestemmelser fortsat som gyldige.

17: Lovvalg

Disse Salgsbetingelser og enhver købsaftale, der indgås ved bestillingen af en Gaveæske, er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse hermed, herunder, men ikke begrænset til, tvister vedrørende salgsbetingelserne eller købsaftalens gyldighed, fortolkning, udfærdigelse eller opsigelse skal således afgøres efter dansk ret.
 

18: Værneting (afgørelse af tvister)

Enhver tvist eller uenighed, som måtte opstå mellem Kunden og Smartbox i henhold til nærværende salgsbetingelser eller købsaftale indgået i forbindelse med bestillingen af en Gaveæske, afgøres ved de danske domstole, medmindre præceptiv lovgivning bestemmer andet. Valg af retskreds afgøres efter dansk rets almindelige regler om værneting.

DET STØRSTE UDVALG Mere end 3.800 oplevelser1
NEM AT BRUGE Med de eksklusive Smartbox muligheder
KVALITETSOPLEVELSER Som 100% udvælges og evalueres løbende

BLIV OPDATERET

Abonnér på vores nyhedsbrev med det seneste nye om Smartbox.

Din e-mail bliver indsamlet af Smartbox Group Denmark med det ene formål at sende Smartbox nyhedsbreve og tilbud. Du kan til enhver tid afmelde dig denne e-mail service ved at klikke på "Afmeld nyhedsbrev"-linket nederst i hver e-mail.

Luk

Indtast din e-mailadresse og bliv kontaktet så snart #BONGO# er tilbage på lager.