Generelle betingelser for brug af Smartbox-Gavekortet

Indledning

Definitioner

  1. Accept af nærværende generelle betingelser for brug
  2. Hvad er et Smartbox-Gavekort?
  3. Hvordan bruges Smartbox-Gavekortet?
  4. Hvor længe er Smartbox-Gavekortet gyldigt?
  5. Hvordan byttes Smartbox-Gavekortet?
  6. Hvilken aktivitet giver Smartbox-Gavekortet ret til?
  7. Ansvar og forsikringer
  8. Sikring mod tab og tyveri
  9. Diverse
  10. Kundeservice – Klager
  11. Lovvalg og afgørelse af tvister

   Indledning

   Selskabet Smartbox Group Denmark (herefter “Smartbox”) er et irsk selskab med en kapital på 10.000 €, hvis hovedsæde er beliggende Frederiksberg Allé 52, 1820 Frederiksberg C, registreret i det irske handelsregister under nummer CVR-nr. 29 80 41 33, som handler i eget navn, men på opdrag fra Smartbox Group Company Ltd, et irsk selskab, hvis hovedsæde er beliggende på adressen Joyce's Court - Block A, Talbot Street, D01FV59, Dublin, Irland, indregistreret under nummer 450 421.

   Smartbox er et selskab, der er opført i registeret for rejsebureauer i Frankrig under nummer IM092100098. På denne baggrund har Smartbox tegnet en erhvervsansvarsforsikring hos selskabet HISCOX – 1, Great St. Helen’s, London EC3A 6HX, Storbritannien.

   Smartbox udgiver og forhandler Gavekort på vegne af de Partnere, selskabet har udvalgt til at levere de Ydelser, der beskrives på Hjemmesiden www.smartbox.dk, og som der gives adgang til ved købet af Smartbox-Gavekortet.

   Du opfordres venligst til omhyggeligt at gennemlæse samtlige nærværende generelle betingelser for brug af Smartbox-Gavekortet.

   Definitioner

   Nedenstående ord og udtryk, der skrives med stort forbogstav i flertal såvel som i ental, skal i nærværende generelle betingelser for brug forstås med følgende betydninger:

   Modtager:

   Betegner den person, der bruger Gavekortet

   Gavekortet eller Smartbox-Gavekortet (herefter benævnt “Kortet”):

   Betegner det nye format, et fysisk gavekort udviklet og anvendt af Smartbox under Smartbox-varemærket. Gavekortet er aftageligt og skal fremvises til virksomheden hos den Partner, Modtager har valgt for at få adgang til Ydelsen og/eller aktiviteten. Kortet er forsynet med en gavekortskode (Pass nr.) og en aktiveringskode (under skrabefeltet), som befinder sig på Kortets bagside.

   Det således definerede Gavekort inddeles i forskellige temaer, f.eks. “Gastronomi”, “Wellness”, og “Action”. Smartbox forbeholder sig ret til at komplettere og ændre listen over Gavekort eller bringe distributionen til ophør når som helst og helt efter eget skøn.

   Partner:

   Betegner den af Smartbox valgte udbyder, der leverer Ydelsen til Modtageren.

   Ydelse:

   Beregner den Ydelse, som Partneren leverer til Modtageren fra udvalget af tilbud på Gavekort fra Partnerne og tilgængelige på Hjemmesiden, under forudsætning af at Partneren har plads på de datoer, Modtageren har valgt. En Ydelse vil sandsynligvis indeholde flere forskellige aktiviteter og/eller yderligere aktiviteter (som f.eks. middag, spaoplevelse, overnatning, morgenmad, skønheds- og massagebehandlinger, modellering, briefing, cirkeltræning, forfriskninger).

   Hjemmeside:

   Betegner Hjemmesiden under URL’en www.smartbox.dk

   1. Accept af nærværende Generelle betingelser for brug

   Første brug af Kortet medfører hel og fuld accept af nærværende Generelle betingelser for brug (herefter “GBB”), som du anerkender, at du har gjort dig bekendt med. De gældende GBB kan til hver en tid ses på Hjemmesiden.

   Smartbox forbeholder sig ret til at ændre nærværende GBB til hver en tid. I så fald vil de nye GBB kun gælde for de Gavekort, der bruges, efter at de nye betingelser er trådt i kraft. De tidligere GBB vil stadig gælde for de Gavekort, der er brugt, før de nye GBB trådte i kraft.

   2. Hvad er et Smartbox-Gavekort?

   Gavekortet betegner et nyt format af gaveæsken, der kun er til salg i forretninger (specialiserede Smartbox-butikker, supermarkeder, specialist distributionsnet …). Gavekortet er ikke til salg på internet-Hjemmesiden.


   Smartbox-Gavekortet aktiveres ved betalingen. Et ikke-aktiveret Gavekort kan ikke bruges. I tilfælde af problemer med aktivering, skal bevis for betaling af Gavekortet (kassebon) nødvendigvis forevises for at opnå senere aktivering af Gavekortet. Du bedes derfor venligst bevare dit købsbevis.

   3. Hvordan bruges Smartbox-Gavekortet?

   1) For at få adgang til de til rådighed værende oplevelser takket være køb af Smartbox-Gavekortet:

   Gå til Hjemmesiden www.smartbox.dk. Klik på fanen øverst til højre ”Jeg har en Smartbox” (www.smartbox.dk/mysmartbox/).

   2) Aktivér dit Gavekort ved at indtaste din gavekortskode og aktiveringskode (under skrabefeltet) på bagsiden af Kortet.

   3) Herefter kommer du til en side, hvor du indtaster dine personlige oplysninger (navn, adresse, tlf., e-mail) og efterfølgende klikker ”Aktivér”.

   4) Du kommer til en side med information om, hvordan du booker en oplevelse. Derefter har du mulighed for at se en oversigt over Partnere, du har adgang til. Book dit ophold ved at følge booking instruktioner eller reservér en aktivitet via direkte kontakt til Partneren.

   4. Hvor længe er Smartbox-Gavekortet gyldigt?

   Smartbox-Gavekortet er gyldigt i 2 år fra datoen for købet.

   Når du aktiverer dit Gavekort, vil du ligeledes kunne få udløbsdatoen for Gavekortet at vide og kontrollere dets aktivering.

   5. Hvordan byttes Smartbox-Gavekortet?

   Gavekortet kan aldrig byttes til et andet Gavekort.

   I Kortets gyldighedsperiode, nemlig 2 år fra købsdatoen at regne, kan Gavekortet byttes gratis til en e-Smartbox af en værdi, der svarer til eller ligger over det oprindeligt indkøbte Gavekorts værdi, eller til en fysisk gaveæske (imod et supplement på 30 kr.).

   Ved Kortets udløb vil det stadig kunne byttes til en e-Smartbox inden for en frist på 6 måneder mod betaling af 30 kr.

   For at bytte til en æske skal du bare gå til Hjemmesiden www.smartbox.dk og gå til siden ”Ombytning” (www.smartbox.dk/mvc/mybox_form.jsp?module=exchange) og følge instrukserne, der gør det muligt at bytte til den æske, der svarer til dit Gavekort.

   Efter denne frist på 6 måneder kan Gavekortet ikke længere byttes.

   6. Hvilken aktivitet giver Smartbox-Gavekortet ret til?

   For at få det bedst mulige ud af Smartbox-oplevelsen vil vi stærkt anbefale at gå ind på Hjemmesiden så snart som muligt for at se listen over Partnere og aktivere dit Gavekort ved at klikke på “Jeg har en Smartbox”, og hurtigst muligt booke den Ydelse, du gerne vil bruge.

   Ved benyttelse af en aktivitet giver kun Modtagers fremvisning af Gavekortet til Partneren ret til Ydelsen.

   Gavekortet giver ret til Ydelser, der er forskellige fra den ene Partner til den anden, således som det angives på Hjemmesiden, hvad enten det sker via online reservation eller direkte hos Partneren. Gavekortet gælder kun til én af de Ydelser, der præsenteres på Hjemmesiden.

   Medmindre andet angives på en Partners side, er Gavekortet gyldigt alle ugens dage, weekenderne indbefattet, alt efter ledig plads og Partners åbningsdage- og tider.

   Vi minder om, at levering af Ydelsen er underlagt den valgte Partners særlige betingelser såsom betingelser for annullering, ændring af reservation og Modtagerens/Modtagernes fysiske tilstand eller alder.

   Hvad angår ophold, kan Modtager ændre eller annullere sin reservation uden ekstraudgifter, hvis anmodningen herom indtræffer over 10 dage før den planlagte dato for udførelsen af Ydelsen. Efter denne frist kan hverken ændringer eller annullation accepteres, endsige give ret til refundering.

   7. Ansvar og Forsikringer

   Vi minder om, at Smartbox tjener som mellemled mellem Modtager og Partner, og at Smartbox under ingen omstændigheder køber Ydelsen af Partneren.

   Partneren er altid ansvarlig for udførelse af Ydelsen. Smartbox er på sin side ansvarlig under de vilkår, loven foreskriver. I givet tilfælde vil Smartbox gøre sit bedste for at forsøge at finde en mindelig løsning på en konflikt mellem Partner og Modtager.

   Under ingen omstændigheder kan distributøren holdes ansvarlig for udførelsen af en Ydelse.

   De Partnere, Smartbox har udvalgt, har erklæret over for Smartbox, at de har tegnet erhvervsansvarsforsikring for beløb, der notorisk er tilstrækkelige med henblik på levering af Ydelserne, og at de ligger inde med de nødvendige tilladelser og diplomer til udøvelse af deres aktiviteter på korrekt vis og i overensstemmelse med gældende love og forskrifter.

   Dog opfordres Modtager til selv at kontrollere tilstrækkelig forsikringsdækning, navnlig ved udøvelse af såkaldt ”farlig” sport. Vi minder Modtager om, at levering af Ydelser under gode sikkerhedsforhold ikke dispenserer Modtager fra at overholde elementære sikkerhedsregler ved sportsaktiviteter, navnlig dem, der kaldes ”farlige”. Modtager accepterer medfølgende risici.

   Smartbox kan afbryde forholdet til én eller flere Partnere under Gavekortets gyldighedsperiode, og dette navnlig med henblik på at sikre et optimalt kvalitetsniveau for Ydelserne. Følgelig informerer Smartbox regelmæssigt Modtager om ændringer, der er indtruffet i listen over Partnere, via rubrikken “Erratum” og rummet “Jeg har en Smartbox” (www.smartbox.dk/mysmartbox/) på Hjemmesiden. Smartbox vil gøre sit bedste for at tilbyde Modtager en aktivitet, der svarer til den, der oprindeligt var valgt, og som ikke længere er på listen.

   8. Sikring mod tab og tyveri

   Smartbox giver hver Modtager af et Gavekort mulighed for gratis at lade sig sikre mod tab og tyveri af Gavekortet. Når du har aktiveret dit Gavekort på Hjemmesiden med gavekortskode og aktiveringskode (på bagsiden af Gavekortet), nyder du godt af denne garanti. I tilfælde af tab eller tyveri af dit Gavekort, og på betingelse af at dette ikke har været brugt i mellemtiden, kan du ringe til kundeservice og anmode om ombytning af det tabte eller stjålne Gavekort til en e-Smartbox til et beløb svarende til købsprisen for dit tabte eller stjålne Gavekort, alt sammen uden udgifter til behandling. Den nylig erhvervede e-Smartbox kan kun sendes til den Modtager, der oprindeligt aktiverede sit stjålne eller tabte Gavekort på Hjemmesiden. OBS: Det præciseres at hvis Gavekortet er blevet brugt inden anmodningen om ombytning, er en ombytning ikke mulig.

   Modtager skal tage de nødvendige forholdsregler for opbevaring og beskyttelse af gavekortskoden og aktiveringskoden (der befinder sig på bagsiden af Gavekortet). Smartbox kan ikke holdes ansvarlig, i tilfælde af at disse fortrolige elementer bringes til offentlighedens kendskab og/eller videregives.

   Smartbox forbeholder sig ret til ikke at imødekomme en klage efter et køb, et gensalg eller et forsøg på køb eller gensalg af et Smartbox-Gavekort uden for sit klassiske distributørnetværk og navnlig i tilfælde af køb eller gensalg direkte hos en privatperson eller på internet-hjemmesider til gensalg privatpersoner imellem f.eks.

   9. Diverse

   9.1 Fotografier og tekstindhold, der er præsenteret på forsiden, er ikke kontraktuelle og kan ændres. Fuldstændig eller delvis gengivelse er forbudt.

   9.2 Modtager informeres på gyldig vis om, at når Ydelsen omfattet i et Gavekort inkluderer et måltid, er menuen herfor en menu, der på forhånd er aftalt mellem Partneren (restauratør, hotelejer) og Smartbox. Modtager kan således ikke frit vælge fra husets menukort.

   10. Kundeservice – Klager

   Alle andre anmodninger om oplysninger og nærmere angivelser, navnlig angående køb, refundering, bytning, og hvordan æskerne fungerer, skal stiles til Smartbox:

   - enten per telefon +45 7026 4100, (et såkaldt krystalnummer – pris for et lokalt dansk opkald) fra mandag til fredag fra 9.00 til 17.00, helligdage undtaget.

   - eller via vores Hjemmeside ved at gå til rubrikken “Kontakt os”.

   11. Lovvalg og afgørelse af tvister

   Den lov, der skal anvendes på nærværende Generelle betingelser og den kontrakt, der er indgået ved brug af Gavekortet, er dansk lov for samtlige tvister navnlig angående deres gyldighed, deres fortolkning, deres udførelse og deres opsigelse.

   Forud for retsforfølgelse forpligter Parterne sig til sammen, i god tro, at søge en mindelig løsning inden for en frist på tredive (30) dage. Klagerne skal derfor først indgives skriftligt til Smartbox Kundeservice ved at udfylde den formular, der er til rådighed på Hjemmesiden, eller ved at kontakte os med bilagene på følgende adresse: Smartbox Group Denmark ApS, Frederiksberg Allé 52, 1820 Frederiksberg C.

   Kunden har adgang til at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, om mangler ved Gaveæsker eller e-Smartboxe, hvis Kunden forinden forgæves har forsøgt at finde en tilfredsstillende løsning med Smartbox. Som udgangspunkt kan Kunden kun klage til Center for Klageløsning, hvis varen overstiger beløbsgrænsen for at indgive en klage. Find mere information via www.forbrug.dk

   Kunden oplyses om, at det ligeledes er muligt at sende en klage til den europæiske platform for online afvikling af tvister, som findes på følgende URL-adresse:

   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

   I påkommende tilfælde skal enhver tvist, der måtte fremkomme på grund af gyldigheden af nærværende generelle betingelser, deres fortolkning eller deres udførelse, underkastes enekompetencen ved retten i den kreds, hvor Kunden har sin bopæl eller vanlige opholdssted, medmindre ufravigelige procedureregler fastsætter noget andet.

   DET STØRSTE UDVALG Mere end 3.800 oplevelser1
   NEM AT BRUGE Med de eksklusive Smartbox muligheder
   KVALITETSOPLEVELSER Som 100% udvælges og evalueres løbende

   BLIV OPDATERET

   Abonnér på vores nyhedsbrev med det seneste nye om Smartbox.

   Din e-mail bliver indsamlet af Smartbox Group Denmark med det ene formål at sende Smartbox nyhedsbreve og tilbud. Du kan til enhver tid afmelde dig denne e-mail service ved at klikke på "Afmeld nyhedsbrev"-linket nederst i hver e-mail.

   Luk

   Indtast din e-mailadresse og bliv kontaktet så snart #BONGO# er tilbage på lager.